Den kända världens folk

I den kända världen finns 6 olika folkslag. Dessa folkslag är knutna till de 6 kraftpolerna och sattes i världens begynnelse på olika platser i den för att upprätthålla barriärerna mot farorna som hotade utifrån. De olika folken är i sin tur indelade i olika länder och andra mindre grupperingar. I Carn existerar inga alver, dvärgar, orcher eller andra fantasyvarelser – de intelligenta, humanoida folk som finns finns beskrivna här nedan

Carniterna, kollonisatörerna – Tomhetens folk
Av Carns folk är Carniterna de som liknar vår världs människor mest. De kommer från fjordarna i väster, det som nu är Marklands Jarladömen. Därifrån har det spridit sig till resten av Carn. Detta gjorde dom genom att resa och bryta ny mark eller genom att överta mark genom krigföring mot de som redan var bofasta där. De är knutna till tomheten som kraftpol, något många av dem har glömt för länge sedan. De har oftast fullt upp med att fylla denna tomhet med andra saker. Tomhetens folk är det mest talrika folket och också de enda som reproducerar sig på samma vis som däggdjur. Dom flesta är hårdnackade och stabila kvinnor och män, detta speglas fortfarande klart och tydligt i Markländarna som bor kvar vid fjordarna i väster. Från detta hårdnackade folk har många variationer utvecklats: Lichter, Alder, Dalfolket, Kemper, Faler, Tillheimare, Tornskogare, Sarier och Kirkter.

Fotogallerier: Aldor, Dalfolk, Tornskog, Fallarike, Kempar
Namnkultur

Vindens folk, Farer – Vindens folk
Ett resande folk som är knutna till vinden. Skys av en del (framför allt av adeln som bor kring Fristaden i Fallarike – namnet på Farernas ända fasta bosättning) men välkomnas av de flesta. Har dock ett rykte om sig att locka med sig ungdomar ut på oansvariga äventyr. Känns igen på att de bor i sin vagn eller på sin flotte och på deras gladlynta och passionerade uppseende. Något som genomsyrar hela deras kultur och bland annat avspeglar sig i deras kläder men framför allt i deras sätt att vara. Det vekar som att männen och kvinnorna lever åtskilda. Vissa påstår till och med att vindens folk endast består av kvinnor.

Fotogalleri, Namnkultur.

Skogsfolket, Skogsvarelser, Skogsväsen – Andens folk
Föds ur ett naturfenomen så som en blomma eller ett träd. Delar därefter själ/livsgnista med detta naturfenomen och är för alltid knuten till det. Lever fritt i skogen, oftast enskilt men bildar ibland mindre grupper. Enda gångerna som man ser dem i stora grupper är när det vankas fest. Skogsfolket är känt för sina enorma fester och sin gästfrihet under dessa.

Fotogalleri, Namnkultur.

Bergsfolket, Bergshärskarens folk, Stenfolket – Jordens folk
Huggs ut ur berget av folkets skickliga stenhuggare. Vissa liknar stenblock, andra ser ut som Carniter gör mest medan några få, enligt sägnen, är de skönaste varelserna som ett par ögon kan vila på. Bergsfolket lever framför allt uppe i Draktandsberget i en strikt hierarkisk grupp men det finns även undantag med små grupper som brutit sig fria och som driver omkring i skogarna.

Fotogalleri

Skeppsfolket, Havets mästare, Öborna– Vattnets folk
Bor och lever i örikena i norr och är knutna till vattnets kraftpol. Där tillverkar de båtar och lever framför allt på fiske, handel och frakt. De flesta lever största delen av sina liv till sjöss. Den sociala strukturen är bygd på rangordningen (arbetsposterna) på skeppen.

Messaouderna – Eldens folk
Messaouderna bor i öster i den varma delen av världen där kustens fruktodlingar går över till öken. Det är ett snabbt och rörligt folk som är uthålligare än de flesta kan tänka sig. De är experter på att överleva under karga och hårda förhållanden. Religionen är en viktig del av Messaoudernas liv, förutom att utöva sin religion så missionerar de gärna och sprider den vidare. Detta har en del av Carns invånare fått erfara då Messaouder, framför allt från södra Hassi Messaoud, missionerat och byggt upp kloster i valda delar av Carn.