Dalfolket - en introduktion

Här finns en off-game introduktion till Dalfolket. Era roller vet inte om detta om ni inte spelar just dalfolk. Dalfolket, eller Stamars folk, är urinvånarna i Hasseldalen - de nomadiserade jägare som har bott där sedan den stora folkvandringen för tusentals år sedan då de, precis som alla andra Carniter, flyttade ut Markland. De lever i tre stammar och tillber andar och totemdjur. De är helt kollektivistiska och delar allt i stammarna, framför allt med de i sin storfamilj som de bor med. De reser om ca 20 individer per grupp och följer jaktbytena på deras vandringar. Deras stora uppgift i livet är att skydda sina heliga ljus, en uppgift de fått av Skogsfolket. De har även lärt sig från dem att fylla den tomhet de har inom sig med ett andetotem.

Här finns länkar till nivåer för deltagare att läsa:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 - Ligger på ett forum som bara Dalfolken har tillgång till. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.

Här finns mer om Dalfolkets namnkultur, tillsammans med övriga Carniters.
Här kan ni se lite bilder på hur Dalfolkets kläder ser ut.