Nivå 1 - Dalfolket.

Ett jägar- och samlarfolk som härstammar från Tomhetens folk. Sägs vara en av urbefolkningarna i Hasseldalen.

Ett folk som få vet något om, men som många har hört om. De florerar i en del sånger och sagor, framför allt en del av de sagor som lever kvar från de Aldiska nybyggarna som bosatte sig i Hasseldalen för 700 år sedan. Från dem har även några få sånger som sägs vara från Hasseldalens nomader överförts till andra folk som sedan spridit sig sakta över världen. En av dessa sånger är sången som i folkmun kallas för “en balans”. Dalfolket är annars rätt så folkskygga och tros därför ofta vara mer djurliknande än människoliknande. Denna beskrivning visas oftast i sånger och myter om deras jaktskicklighet och då ofta i form av smygande och bågskytte.

De som säger sig ha sett detta folk med egna ögon, om de nu finns överhuvudtaget, är framför allt oense om en sak: om det finns både kvinnor och män bland nomaderna. Vissa myter talar nämligen om att det bara finns män medan andra tyder på att män är lika vanliga som kvinnor.

Vissa påstår att det är skogsfolket som förvridit huvudet på män och fått dem att bli galna så att de flyttat ut till skogen och skyr andra folks närhet. Därifrån har många av sägnerna om Dalfolket uppkommit.

Det verkar som att den som överlever resan till Hasseldalen får se.

Nivå 2
Nivå 3 - Ligger på ett forum som bara Dalfolken har tillgång till. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.