Dalfolket - Glittra och Tindras Folk - Stammarnas folk - Hasseldalens urinvånare.

Nivå 2

Dalfolket har en animistisk naturreligion som är baserad på balans mellan det manliga och kvinnliga, som de kallar Glittran och Tindra, samt andar som bebor naturfenomen. De lever av och med naturen.

Kvinnor och män har bland nomaderna samma status. Det finns därför ingen uppdelning gällande ex. Arbetsuppgifter utan de delas upp efter vad man är skicklig på och intresserad av. Därför är bland annat klädstilarna lika bland män och kvinnor, något som förbryllat en del utomstående. Man strävar som i allt att finna en balans mellan det manliga och det kvinnliga i sig själv och sitt liv. Bilden som ges av denna balans verkar även vara tvetydig på annat håll, som tillexempel gällande äktenskapet. Vissa tycks mena att nomaderna gifter sig precis som andra med en person av det motsatta könet medan andra verkar mena att så alls inte är fallet utan att de minsann kan vara gift med både tre och fyra personer samtidigt och att giftermålet dessutom inte är restrikterat till det motsatta könet utan helt fritt.

Folket är uppdelade i tre stammar som har ett samarbete med skogsfolken som är väldigt individuellt och sporadiskt. Viktiga individer i klanerna är tex. Schamanerna och de som ställer upp och låter en ande besätta deras kroppar för att skapa Familjära Spiritus, andekärl, till schamanen.

Tre är även de dagarna som nomaderna verkar festa under i perioder. Det festas av många olika anledningar och sånger och danser finns för alla tillfällen. Allt ifrån vaggvisor till sånger för virvlande dans har hörts från nomadernas läger och en del av dom har tagits med till andra människors kulturer.

Under tiderna som de Aldiska nybyggarna bosatte sig i Hasseldalen för 700 år sedan fick nomaderna det svårt. De blev nu tvungna att lära sig att leva sida vid sida med något annat än naturen. Något som dessutom störde deras balans istället för att bidra till den. Men då man bodde på detta vis i runt 600 år blev kulturen mer och mer influerad av de bofasta och man kom att acceptera och knyta vissa band med dem. De bofasta kallade Schamanerna för häxor och trollkarlar och skydde dem, men sökte även deras hjälp ibland när någon var väldigt sjuk eller för att lösa hjärtesorg eller problem med boskapen etc. Detta dels på grund av schamanernas medicinska kunskap men också för att de mäktigaste nomaderna verkade kunna se vilket totem även nybyggarna hade och kunde därför hjälpa dem med specifika problem.

Nivå 1
Nivå 3 - Ligger på ett forum som bara Dalfolken har tillgång till. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.