Farerna – Vindens folkslag

Introduktionstext

Vindens folk kallas av de flesta andra för Farerna på grund av sin resande livsstil. Deras livsstil och tro bygger på sammanlänkingen med kraftpolen Vinden, något som speglas i allt de tar för sig. De är starkt troende och berättar gärna om sitt fria sätt att leva för andra som inte verkar lika lyckliga som dem.

Farerna är i ständig rörelse då vinden berättar för dem vart de ska bege sig för stunden. De lever i grupper uppdelade i kvinnor och män på grund av att de inte kan leva tillsammans, deras individuella vindar är inte kompatibla. Kvinnorna reser oftast med häst och vagn och männen reser med en pråm eller flotte på flodarna. Båda könen kan få barn, något som sker med handpåläggning (de bådas vindar blandas och skapar en ny vind) i en ceremoni under båda parters samtycke.

Farerna är ett folk som bär på mycket livsglädje och passion något som de gärna uttrycker i säväl sång som dans. Sången, dansen såväl som modet speglar deras fria och passionerade liv och förmedlar alltid en känsla av stolthet. Deras kultur i form av dans, sång och mode grundar sig i den romska och spanska kulturen men har även distinkta drag av asiatisk kultur så som asiatiska inslag i dansen samt asiatiska snitt och broderier på kläder.

Här hittar ni exempel på mode och sångtradition.

De är som sagt ett mycket stolt folk som gärna förmedlar sin kultur men förutom det så är de ytterst intresserade av andras kulturer och kunskaper och förmedlar gärna även dessa. De ser informations och kunskapssamlande som en av sina viktigaste livsuppgifter och förmedlar denna vidare till andra, som inte tillhör vindens folk, genom sånger och berättelser och förmedlar den vidare till varandra genom den traditionella kunskapsritualen som sker vart tredje år då de alla länkas samma och delar sin kunskap med varandra.

Att Farerna tillskansar sig kunskap på detta väldigt speciella sätt gör att de hinner lära sig extremt mycket under sin livstid trots att den är ovanligt kort. En Farer lever i ca 20 år men är då i samma fysiska kondition som en 80 åring hos de flesta andra folk. Man kan alltså säga att 1 Farerår är lika länge för kroppen som 4 år hos andra folkslag.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Vindens folk är ett kortlivat folk som lever som de lär; ta en dag i taget och njut av den så mycket du kan för den kommer aldrig igen.


Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
- Hemligt för alla som inte spelar Farer. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.
Namnkultur