Namnkultur Vindens folk

Namnkulturen är precis som mode och musik kulturen inspirerad av spansk, romsk och asiatisk kultur. Här finns dock plats för det mesta då farernas kultur inspireras av alla andra kulturer. Det är den förälder som föder barnet som döper hän och häns namn hör ofta ihop med något som föräldern är med om just då men kan också vara ett namn som bara är vackert. De flesta har traditionella namn som är inspirerade av spansk, romsk och asiatisk kultur men det förekommer som sagt även namn från andra kulturer. Det finns en vanlig distinkt skillnad mellan männens och kvinnornas namn som har med deras personliga vindar att göra. Kvinnornas vindar anses mjukare och rörligare, mera som en sommarbris (vad vi skulle kalla feminin). Åtminstone tills de brusar upp till stormar, då är de ofta betydligt starkare och svårare att kontrollera än männens, medan männen vindar anses bastantare men stabilare (vad vi skulle kalla maskulin). Detta har betecknats I form av att kvinnornas namn slutar på a eller I medan männens namn slutar på e eller o.


Exmepel på namn för kvinnor:
Ada, Nadja, Sachika, Soya, Draga, Shita, Ela, Osi, Rina, Koti, Paka etc.

Exempel på namn för män:
Ede, Kano, Alejo, Tredo, Kaite, Molo, Ile, Pye, Bae, So etc.

Namngeneratorn ViskaMittNamn av Anna Karlsson: