Farerna – Vindens folkslag

Nivå 2

Det är mycket som är sagt om farerna som folk. De säger själva att de är kopplade till vinden som kraftpol vilket inte alls verkar omöjligt med tanke på hur de lever. Det räcker att du sett farerna en gång för att veta hur de ser ut, de klär sig nämligen inte som du och jag. Farerna har många lager med färgglada kläder med långa kjolar, sjalar och tunikor/jackor (modet är spanskt, romskt i grunden) med lite speciella snitt (japanska). De verkar ofta även ha armband och dekorationer med bjällror som de använder när de dansar och sjunger. För övrigt så dekorerar de sina kläder lite underligt, en del klädesplagg har utsökta broderier medan andra är helt kala och nästan trasiga. Umgås man med farerna en längre tid så får man säkerligen uppleva att de inte verkar lägga någon större vikt vid klädesplaggets faktiska värde i pengar utan att de, oavsett hur plagget ser ut, kan ge bort det om någon annan behöver det mera. Ett praktiskt tänkande verkar också finnas i många av klädesplaggen som tex. Förklädet. De flesta farer bär förkläde för jämnan och så snart det är smutsigt så byts det ut.

Bjällrorna används som sagt tillsammans med tex handklapp ackompaniera den eviga dansen och sången som verkar bubbla fram ur farerna. Deras egna sånger och danser är ofta stolta och full av passion, många berättar om hur de lever sitt liv som ett fritt och lyckligt folk medan andra kan handla om hur tragiskt det är att andra inte hittat denna stid i sina liv. Förutom att sjunga sina egna sånger och dansa sina egna danser till så njuter de även av att förmedla historier från andra kulturer. Man kan se farerna som ett berättarfolk och om de själv skulle få säga det så är en av deras uppgifter i denna värld att resa omkring och samla kunskap. Genom sina historier och sånger så förmedlar de även berättelser om sin livstro som i grunden handlar om att vi alla är en del av samma skapelse och att det enda vi behöver göra för att finna lyckan som så många desperat strävar efter är att öppna våra hjärtan för vinden och lyssna vad den säger till oss. Denna tro förmedlas jämnt och ständigt i deras sätt att leva och i sagorna de berättar och de har inget emot att efter en historia berätta mera om deras levnadssätt om någon frågar. Om denna religion intresserar dig så kan det finnas möjlighet att slå följe med dem en tid för att lära dig mera, detta är alltid välkomnat och att alla kan lära sig att leva som Farerna gör och därigenom finna lyckan är en av grundpelarna i deras tro, att sedan ingen utifrån kan bli en riktig farer det är en annan sak. Att de “lockar” med ungdomar på sina resor för att lära dem om sin tro ses dock inte alltid som något positivt. Detta beteende har genererat bilden att Farerna lockar ungdomar i “fördärv” vilket inte är så konstigt då de får folk att lämna allt de har och ge sig ut på en resa som de förmodligen aldrig återvänder hem efter. Deras ritualer är några av de sakerna som ofta lockar fram ett intresse för deras tro. En del av ritualerna är rätt så spektakulära, som kvällsritualen där en rislampa skickas till skyarna under sång och dans medans andra aldrig syns, som morgonritualen när du hälsar på världen. Matkulturen är även den en uppenbar del av farernas tro/livsstil då de eftersom deras vagnar dras av hästar ser djuren som precis lika viktiga för sin överlevnad som folken. Detta yttrar sig i former som att de inte äter kött och att de endast använder skinn från djur som dött av ålder eller sjukdom, de slaktar alltså inte några djur för sin egna vinning.

Att de skiljer sig från de flesta folk på många sätt är inte något de hymlar om, tvärtom. Att männen och kvinnorna lever åtskiljda är nästan lika naturligt som att både män och kvinnor kan föda barn. Sedan att männen inte genererar lika mycket bröstmjölk som kvinnorna ses aldrig som ett problem utan leder bara till en skillnad mellan kvinnorna och männen kulturer då männen är mer beroende av varandra för att kunna föda upp sina barn vilket leder till ett mer kollektivistiskt tänkande och levnadssätt medan kvinnorna är mer individualistiska och självständiga.

Hierarkin är dock likadan hos både kvinnorna och männen, de följer alla en ganska strikt familjhierarki som bygger på ålder och erfarenhet vilket återspeglar sig i deras arbetsuppgifter. De unga gör grundarbetet så som att borsta och sela hästarna och skala potatis och hacka grönsakerna medan de äldre har sysslor som att köra hästspannet, smaka av maten och vara ansvariga för inköp osv. De allra äldsta lättast dock från ansvaret och ägnar sin tid åt att underhålla andra resande så väl som de minsta genom att leka, berätta sagor samt sjunga sånger.

Ett annat mysterium, som enligt de flesta nog är det största av dem alla, är hur det kan komma sig att farerna har så oändligt mycket kunskap trots att de bara verkar leva i något tiotal år. Detta är en av de saker som sätter flest forskare i arbete idag, om fler kunde lära sig farernas hemlighet så kunde det ha enorm betydelse för världen, men farerna verkar inte vara positiva till att dela med sig information om hur detta går till. Jag undrar om de ens vet det själva.

Nivå 3 - Hemligt för alla utom de som spelar Farer. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.