Skeppsfolket, Havets mästare – Vattnets folk

Nivå 1
Pirater och havetsskräck är bilder som ofta målas upp om Skeppsfolket - dock inte alltid. De är förvisso kända som just Havets mästare men inte endast. Skickliga sjöfarare, båtbyggare samt handelsmän är också skildringar som passar in på detta vattnets folk. Speciellt krigiska har de nog aldrig varit men deras skrämmande skicklighet till sjöss har likväl skrämt många och skapat myten om “piratfolket” för de som är mindre vetande. De bor och lever i skärgården i norr där de även tillverkar sina båtar - men de flesta lever största delen av sina liv till sjöss. Kaptenerna på skutorna har stor makt som kommer med hans/hennes yrke utan att han/hon egentligen verkar vara speciellt bra på något annat än att just basa över en besättning på en skuta. Man skulle kanske kunna säga att Kapternerna är de som styr över Vattenets folk.