Skogsfolkets namnkultur

Namn som Frö, Bok, Bäck och Gräs är naturliga för dessa varelser då de är naturens livskraft förkroppsligad. Ofta så ger man namnen en bestämmande tilläggsord så som Morgondagg, Bokblad, Vårbäck osv. Dessa tillägg speglar ofta viktiga händelser i Skogsväsendets liv; deras senaste födsel, när de träffade Skogsherren första gången eller vad de blev kallade när de vakande bredvid sin första mänskliga älskare.