Händelser som skett på tidigare lajv.

För 13 år sedan fanns i västra delen av Hasseldalen bara en tingsplats, en tullstation och ett världshus. Tullstationen drevs av lagmanen, som utsågs på tingen, och hans knektar. På den tiden ägdes värdshuset av Bruthus Lind, en gammal legoknekt och äventyrare från Aldor. När Gratchim tog över makten på våren 105 eCf (hände under Hasseldalen 1 - Tingets Ande, våren 1995) tog de över tullstationen och lade sitt högkvarter där. Värdshuset gick dåligt och därför var Bruthus tvungen att sälja det till Gratchims råd, vilket han också gjorde. Gorthus, överstepaladin inom Gratchimordern och ståthållare över Hasseldalen, sålde det vidare till bröderna Frans och Jack. Folk tyckte inte om Gratchims styre och två uppror kvästes, varav det ena sades ledas av en ättling till Kungen av Carn . Efter det andra upproret beskylldes bröderna för att vara fientligt inställda mot Gratchim, vilket gjorde att de försvan (hände under Hasseldalen 2 - I Skräckens Skugga, hösten 1995). Värdshuset såldes nu till en anonym, trevlig liten herre som var Gratchimvänlig och som skötte värdshuset. Senare på hösten 105 eCf så kom Stenulf Köparen till dalen. Han slöt ett kontrakt med Gratchim och byggde sig en handelsstation där det gamla tingsplatsen legat. Handelsstationen var den första byggnaden i det som sedan blev Hasselbyn. Där lagrade han livsmedel från dalen som han sen, med skydd av Gratchims styrkor, transporterade över bergen med karavan till Tornskog. Tillbaka tog han metaller, tyger och annat som han sålde i dalen. Han lagrade även en del trädvaror från skogarna runt stationen som han förde ner till dalens bönder för försäljning. Efter hand växte byn och det slogs upp fler hus. Fram mot våren dog Stenulf i lunginflammation och hans båda döttrar tog över verksamheten. Runt tiden för Gratchims stora kapplöpning så fans Fem hus i byn. Handelsboden, en frukthandel som handla med orientalisk frukt, en smed med tydliga Gratchim sympatier, en bagarfamilj och ett hus tillhörande en handelsman som tidigare varit adlig. Vid byns utkant låg ett litet hus bebott av en fårabonde och hans herde. När folket samlades för den stora kapplöpningen så passade upprorsmännen på att slå till igen och den här gången lyckades de störta Gratchimorden från maktens pelare (hände under Hasseldalen 3 – Den Stora Kapplöpningen, våren 1996). Nu hände lite omstörtande händelser. Man beslöt i dalen att hålla ett ting för att återställa ordningen. På tinget valdes en ny lagman eftersom han hade studerat i Aldor. En stuga byggdes till honom i byn och han fick 20 raska knektar till sin hjälp att upprätthålla lag och ordning. Man beslöt att dela upp dalen ibland byarna och stormännen på nytt. Gösta Storbonde tilldelades den västra delen runt Hasselby att bruka, givet vis undantaget de delar som byn skulle äga. Man fan att smedjan och värdshuset blivit övergivna, då innehavarna av respektive var Gratchim sympatisörer. Gösta fick ett bra pris på det gamla Gratchim högkvarteret och värdshuset. Han anlade sin gård där och har sedan dess levt på timmerhandeln med dalen. De frukthandlare som bodde i byn kom från början från Hassi Messaoud. De byggde sig ett tempel strax utan för Videslätt, en by bara några kilometer från Hasselby. De sålde sin frukthandel till en familj som nu driver den med utökat sortiment, nämligen en del grönsaker från dalen. Ett år efter upproret kom det en herre till byn och byggde sig där en ölstuga. Han gjorde sig en bra förtjänst då folk från bergen ofta kom ner och tog sig ett stop. En smed flyttade in i den gamla smedjan och tog upp rörelsen. Ett år senare gick adelsmanen i konkurs, och tog livet av sig själv. Hans två kompanjoner sålde huset till en helare med familj som flyttade in. På våren 108 eCf flyttade en grupp munkar från klostret i Vyvik till Hasselby för att väga upp att Messaouderna byggt ett tempel i närheten. De han dock enbart hunnit resa ett tempel. Strax innan Narrspelet kom till byn ryktades att ett följe från Hassi Messaoud hade kommit till templet utanför Videslätt. De var en förnäm ung man som gästar dalen – en Prins från Hassi Messaoud (Förutsättnignen inför Hasseldalen 4 – Narrspel i Byn, sommaren 1998).

I Norra Fallen, i nordöstra Fallarike, bor Furst Alexander med sin familj. De är sedan 100 år tillbaka väcktare över en helig nyckel. Denna nyckel blev stulen från Alexanders borg i den sena vintern år 117 eCf. Tjuvaran hade slagit ett stort hål i en vägg utan att någon märkt något och går rakt in i den furstliga skattkammaren och tagit Nyckeln - men inget annat. Dock var Sofia, Alexanders 18 åriga dotter, försvunnen och stod inte att finna någon stans. Hans hjältar i Alexanderorden lyckas genskjuta skurkarna, som tycktes ha en Bergsman med sig som slagit det stora hålet på magisk väg. De bekämpade den stora magikern och demonprästen Arack och återtog nyckeln som de förde i säkerhet (Händelser under Hasseldalen 5 - I Hjältars fotspår, påsk 2008). Nu har Alexander beslutat sig att marchera med sin armé mot Gratchims Demontempel i Draktandsbergen väster om Furstendömmet Norra Fallen (Förutsättningen för Hasseldalen 7 - I Demontemplets Inre, planerat för hösten 2008).