Carn

- En fantsyvärld -

Välkommen till Carn, en värld av hjältemod, ära och heder. En värld där plikt, visdom och tro sätts mot likgiltighet, ignorans och egoism. En värld där hjältar och skurkar står att finna bland enkelt folk så väl som fint. Carn är vår highfantasy lajvvärld, med hjältar, gudar och magi. Den är helt fiktiv även om många saker är likt vår värld. Man finner storverk, magi och odjur i Carn, men man finner även kärlek, byliv och politiska intriger. Vår förhoppning är att den som en gång har satt sin fot i Carn kommer att minnas den. Så stig in i Carn och se sagan bli verklighet.

Carn beskrivs i flera nivåer beroende på vilken insikt en roll har. Nivåsystemet är lånat och modifierat från Svarta Galten finns beskrivet här. Den följande texten är en introduktionstext till Carn. Använd länkarna till höger för att läsa mer ingående om olika ämnen.

Carn är en värld som är splitrad i många små fraktioner och länder efter det att det stora imperiet Carn föll för drygt 100 år sedan. Men det är att går händelserna i förskot. För 600 år sedan reste sig den man som blev Kung Karl I av Carn från det då lilla furstendömet Carn placerat i norra delarna av det som i dag kallas Fallarike, ungefär där furstendömet Norra Fallen ligger i dag. Namnet Carn följde hans arme när de erövrade större och större delar av världen, ja till slut var hela världen enad under Carns namn och fana. Sedan dess kallas hel världen för Carn, men i folkmun refererar man oftast till centralkontinenten när man talar om Carn.

Carn Världsmodel

Carn är en liten del av ett större universum. Många tror att världen är skapad av en gudom, andra säger sig veta att den alltid funnits där. Den kända världen bebos av sex olika folkslag som lever på fem kontinenter. De sex folkslagen är alla knutna till varsin kraftpool: Skogsfolket till Anden, Messaouderna till Elden, Carniterna till Tomheten, Farerna till Vinden, Bergsfolket till Jorden och Skeppsfolket till Vattnet. Dessa kraftpooler bildar världens balans och håller ihop den. I öster ligger värmen och Elden i Hassi Messaoud. I väster ligger kylan och Tomheten i Markland. I norr finns Vattnet och Öarnsa rike. I söder går Kriktlands djungler över i Andevärlden. Under oss breder jorden ut sig och bildar Draktandsbergen och centralcontinenten Carn och över oss regerar Luften och vindarna.

Metafysikskiss

Att världen ser ut på detta vis råder det som sagt inte stor tvekan om. Varför är dock oklart. De mest utspridda uppfattningarna är dock de som förs fram av de största religionerna i världen: Kempendomen och Hassi Messaoud – Gudomen skapade världen för att skydda folken mot den ondska som bor utanför dess skyddande barriärer.

Kempendomen är den religion som är mest spridd i Carn. De flesta invånarna i Carns centralkontinent följer denna religion, men den har även haft stor genomslagskraft i andra delar av världen sedan Carn enades som ett imperium under kung Karl I som var svuren till de Kempendomska lärorna.

Messaoudernas religion följs av praktiskt taget alla från nordkontinenten, Hassi Messaoud, samt några individer och grupper från den övriga världen då Messauderna är ivriga och duktiga missionärer.

De flesta av folkslagen har stannat i sin del av världen, den del som är knuten till deras kraftpool, förutom Vindens folk som är knutna till den evigt föränderliga vinden och Tomhetens folk som från början var Markländare men snart gav sig av ut i världen för att söka lyckan. Tomhetens folk har idag erövrat stora delar av världen, eller integrerat sig in i andras samhällen. Denna folkvandringsprocess påbörjades långt innan Carns uppgång och fall, men det var i och med imperiet Carn som Markländarna – Tomhetens folk – blev Carniter. De flesta länder i världen styrs av Carniter då de andra folken inte verkar lika drivna att bilda länder på det viset.

Hasseldalen, där huvudelen av våra historier utspelar sig, är även den en sådan plats som Carniterna en gång kom till och bosatte sig i. Denna plats var dock inte som alla andra platser de tidigare tagit i besittning ty Hasseldalen var redan innan Carniternas ankomst hem till ett antal andra varelser. Här har folk från bergen, skogarna, öknarna och tundran alla strålat samman från tid till annan. De ända som inte satt sitt avtryck på Hassledalen är havens mästare, Skeppsfolket.