Länder i Carn

Här nedan finner ni en karta över Centralkontinenten Carn med länderna utsatta. Det fins en rad andra länder - främst Sarien och Kirktland på Sydkontinenten, Öriket i norr, Kalifaten i Hassi Messaoud på Ostkontinenten och Jarladömena i Markland på Västkontinenten.

Carn Karta Aldor Aldor-karta Fallarike Fallarike 2. Fallarike 8. Dracimark Dracimark 5. Tornskog Tornskog 1. kempar Kempar 7. Hasseldalen Hasseldalen 6. Tillheim Tillheim

Följ länkarna här nedan för mer information om de olika länderna.

1. Kempar
2. Fallarike
3. Aldor
4. Lichteimier
5. Tornskog
6. Tillhiem
7. Hasseldalen
8. Dracimark
9. Draktandsbergen