Geografi och samhälle för tio år sedan.

Det område som kallas Hasseldalen är i själva verket en landtunga som ligger mellan skogarna i öster, Skogsfolkets område, och Carns fastland. Draktandsbergen, Bergsfolkets hemvist, börjar där Hasseldalen gränsar mot kontinenten. Östra skogen ligger på en liten högplatå ett knappt hundratal fot över havet i genomsnitt, medan Draktanden å sin sida når flera hundra famnar över havet. I mellan dessa bergsplatåer breder ett lågland ut sig. Låglandet är knappt femtio fjädringsvägar rakt över och drygt hundra längs med. Skog växer i både östra delen, Östra skogen, och den västra, gränsade mot Draktandsbergen. I både nord och syd ligger kust som gränsar till Östanhavet.

Själva dalen är mestadels bördig åkermark, ty en gång i tidernas gryning var landremsan havsbotten. Här levde mestadels bönder i mindre byar eller större gårdar innan farsoten. Man odlades säd, rovor och grönsaker av olika sorter medan djurhållningen var relativt sparsam, en ko eller några får lite här och där, kanske ett svin (förutom husbon’), och så några hönor.

Vid kusterna låg ett antal fiskelägen, men de flesta livnärde sig lika mycket på jordbruket som fisket. Inga städer finns i dalen och det största byn, Vyvik, låg vid sydkusten, även om Hasselby, den by som ligger i de västra skogarna nära gränsen, växt kraftigt åren innan Farsoten. I Vyvik låg den största hamnen och nästan all Hasseldalens utlandshandel skedde i den här byn och då oftast vid de stora månatliga marknader som hölls. Under dessa marknader ökade byns folkmängd från ett par hundra till flera tusen. Under den sista åren innan farsoten hade dock byns ställning som den självklara handels platsen börjat hotas, nu ifrån de handelskaravaner över Draktanden som utgick från Hasselby.

Hasselby bildades för 12 år sedan under Gratchims välde i dalen (se Historia). Den växte till att innefatta ett tiotal hus. Byn byggdes där tingsplatsen en gång låg, och när tingen åter igen infördes som lagstiftande forum efter Gratchims fall, fick byn äran att hålla i dem. Lagman, eller Tingsäldste som är den riktiga titeln, hade även han sitt säte i byn.

Lajvet utspelar sig i de västra delarna av Hasseldalen där Hasselby en gång låg. En storbonde hade sin gård i närheten med och även den existerar på lajvområdet.

Nivå 1
Nivå 3 - Historia
- För de som känner att de vet en hel del om dalen.