Aldor

Aldor är det land som stod i spetsen vid Carns fall. Detta har gjort att man inte hade några inre oroligheter på samma sätt som övriga länder utan har bara behövde skydda sitt territorium. Detta var relativt lätt då man har en av världens bästa arméer. Soldaterna är högt respekterade och omtyckta i hela landet. Ingen adel finns i landet utan militären står för styrandet av distrikten. Ty landet är indelat i 12 distrikt och i varje styr en Destriktskansler, som har kontroll på en landsregemente, en ca 1200 soldater stark styrka. Det är militären som utför Rikskanslerns order, drar in skatt och sköter laguppehållandet. På Aldors flodbäddar odlas de finaste vinrankorna i hela Carn. Av dessa pressas de allra finaste röd- och vitvinerna.

Då landet har flera typer av landskapstyper; berg, skog, bördiga slätter och kuster med rika fiskevatten, så återfinns också bönder, fiskare, gruvarbetar och skogshuggare i rikliga mängder.

Aldisk Bågskytt
Alla dessa har en sak gemensamt: De är gästvänliga och glada, men föraktar eller rent ut sagt hatar egendomslösa, dit räknas köpmän, tjuvar, tiggare, handelsmän, gårdfarihandlare och marknadsknallar. Hantverkare är däremot accepterade även om de är omkringresande.

Här kan ni få mer information om namnkulturen i Aldor.

Mode: Alder brukar gå omkring i tajta hosor och pösskjortor, ofta med en svart storväst utan på. Naturligt oblekt tyg används oftast. Alla använder låga skor oftast av modell frontsnörskor eller kraftiga kängor och trädskor. Vissa fiskare använder också oljerockar. Används huvudbonad är det oftast lätt och ledigt. Se här för lite bilder med komentarer.

Statsskick: Enväldesmonarki, valrike bland de övre militärerna.
Statsöverhuvud: Rikskanslor Hildorin II
Rättsväsende: Lagutbildade officerare upprätthåller lag och driver in skatt.
Areal: Ca 250 000 km2.
Invånarantal: ca 1 950 000.
Huvudnäring: Fiske, jordbruk, skogsbruk, gruvdrift.
Handelsvägar: Landsvägar använda av gårdfarihandlare och armé.
Import: Liten import och i sådant fall Kryddor och fina tyger.
Export: Ännu mindre, framför allt legosoldater, vapen och viner.
Militära resurser: 20 000 soldater, framför allt infanteri men ungefär 1500 kavallerister finns. Carns bästa armé.
Religion: Kempendommen, fast bara svalt troende, andra religiösa sekter existerar parallellt.