Dracimark

Nivå 1

Längst ner i sydväst där Draktanden slutar, ligger ett litet land som innehåller fantastiska kunskapsskatter. Det lilla man vet om Dracimarker är att de är djupt troende i en sekt som bygger på den Blåa Drakens Profetia och att all befolkning verkar vara munkar, nunnor eller präster/prästinnor, då inget annat skådats. De enda kända Dracimarkerna som träffats på har burit munkkåpor så det förutsätts att alla andra också gör det. De verkar även vara självförsörjande då de inte bedriver någon direkt handel med andra länder. De som en gång har försökt att finna Dracimark försöker sällan igen då det är mäkta förödmjukade att när man återkommit hem behöva förklara hur man inte lyckats hitta ett land som alla vet existerar.

Dracimarkmunk