Kempar

Kempar är styrt av kyrkan. Kempendomen, vars makt är total och icke ifrågasatt, har folket i sin hand. Däremot är intrigspelet inom kyrkan mycket mer dynamiskt i Kempar än i något annat land. Landet består i stort sätt bara av en enorm slätt. Slätten är inte så bördig utan folk livnär sig mest på boskaps uppfödande. Nötkreatur och hästar är det två största djurgrupper som föds upp. En del jordbruk förekommer men det är underrepresenterad. Ofta föds djuren upp på stora, ja till och med enorma, gårdar men även en del små byar förekommer. Allt ägs av kyrkan och förvaltas av en ämbetsmannakår och de kyrkliga representanterna. Överallt finner man förkunnarna, vägledande och ledand, själsligt så väl som värdsligt. Dessa de lägsta inom kyrkans hierarki är de som utför kyrkans order på marknivå. I huvudstaden Kempenburg, står det första templet som byggdes av Triton Profeten. Hit vallfärdas folk för att se pelarna. Pilgrimer är inte en ovanlig syn och stora karavaner drar ibland förbi.

Här kan ni få mer information om namnkulturen i Kempar.

Här hittar du bilder på mode för kemper.

Kempisk ämbetsman

Mode: Folk är ofta kläda i enkla arbetskläder. Grova praktiska kläder. Ska man hålla sig varm så går man efter lager på lager principen. Byxa eller kjol och skjorta med rysk knäppning, ett bälte och en enkel mössa. Så ser man dem oftast, Kemperna. De är ett folk som lever under ett tungt vakande öga från moralens väktare och har lärt sig att hålla sina hemligheter hemliga. Tystlåtna ögontjänare eller moraliska trostjänare är de vanligaste två personligheterna i Kempar.

Statsskick: Teokrati
Statsöverhuvud: Överkardinal Aurora Isenfäldt
Rättsväsende: Den lokala förkunnar dömer i småtvister och underkardinalen i större tvister.
Areal: 280 000 km2.
Invånarantal: 1 050 000.
Huvudnäring:
Boskapsskötsel, hästuppfödning.
Handelsvägar: Bra utbyggt landsvägsnät, floden och Farer, sjövägen längs kusten.
Import: Metall, virke, hantverk, tyg.
Export: Hästar, lädervaror, kött.
Militära resurser: Värnpliktsmilis. Alla vuxna har gjort ett halvårs värnplikt vid 18 års ålder, så en samlad styrka skulle uppgå till ca 500 000 soldater. Alla kan rida men ingen är välutrustad: Spjut, knivar, klubbor och jordbruksredskap.
Religion: Kempendomen.