Tillheim

Tillheim är ett land som ligger på Carns nordkust. Det är en liten halvö som har ett väldigt svårt kustklimat. Regnigt och blåsigt året om. Under vissa perioder av hösten är det omöjligt att lägga ut från en Tillheimsk hamn. Trots det så är handel till havs den största näringen i landet. Tillheim har spelat en stor roll i missionärsarbetet ibland annat Kiktland och Markland. Många missions- och handels resor har gått till främmande länder. Bland annat är Sarien en Tillheimsk koloni sen flera hundra år tillbaka. Tillheims invånarna har en stark samhörighets känsla som grundar sig i att nationen har varit enad i över tusen år. Man har också världens äldsta universitet med en av de största magiskolorna i huvudstanden Borghamn. Man älskar katter över allt annat i Tillheim vilket man kan se ibland annat konsten.

Mode: Landets befolkning vet om att klä sig rätt. Tjocka kläder av ull, från halvöns tusentals får, stora mantlar, höga kragar och kraftiga slokhattar gör att Tillerna ser gråa och trista ut. Detta är dock en felbedömning, då de flesta är intellektuella och vänliga, även om främlingar ofta kan få ett snett öga eller två. Männen såväl som kvinnor bär långa ylle kjortlar som räcker till under knäna med kilar i och med höga kragar upp till hakan. Man har oftast raka yllebyxor på sig under kjortlarna. Mantlar med höga kragar, och breda hattar är också vanliga drag. De flesta ytterkläder är gråa då de är gjorda av ylle från fåren, men underkjortlarna i linne som bärs närmst kroppen är oftast färggranna.

Statsskick: Rådsdemokrati.
Statsöverhuvud: Landet styrs av ett riksråd om 9 som väljs av de 9 olika länen. Detta råd styr över nationella frågor. I länen styr relativt autonoma länsråd som väljs av häradsråden. Dessa väljs i sin tur av häradernas invånare.
Rättsväsende: Lagmän utsedda av Häradsråden att döma i en Härad. Länsråden har sedan utsett Länsmän att upprätthålla lagen i länen och leda länets väpnade trupper. Riksrådet utser en Riksmarchalk som har ansvar för att upprätthålla lagen och samordna militären i hela landet. Lagen skiljer sig på många punkter mellan härader och län då dessa har stor självbestämmande rätt.
Areal: 45 000 km2.
Invånarantal: runt 85 000 de flesta boende i städer.Huvudnäring: Handel, fiske, fårskötsel.
Handelsvägar: Via havet till nästan alla länder i Carn. Ett svårgenomträngligt bergspass till Tornskog.
Import: Spannmål, metaller, hantverk.
Export: Fisk, ylletyger.
Militära resurser: Flotta på 150 krigsskepp fungerar som eskort till handelsarmadan som uppgår till 800 skepp. Legion på 500 legionärer uppdelat på 9 län. Kan mobilisera ungefär 30 000 kvinnor och män i en pikmilis om nödvändigt.
Religion: Kempendomen.