Metafysiken

Carn är baserad på en metafysik som till skillnad från vår värld inte är en förklaringsmodel utan en sanning. Det finns olika förklaringsmodeller i Carn, men det vi presenterar här är sanningen så som vi skapat världen. Vi har valt att presentera den såhär för att ni som spelare ska kunna lättare porträttera välden och era roller i den. Kom ihåg att inte alla vet om allt de som presenteras här och att folken i Carn tolkar det här på olika sätt.

Som vi har sagt på andra ställen här på hemsidan är världen baserad i sex kraftpoler. Dessa kraftpoler är Jord, Luft, Eld, Vatten, Ande och Tomhet. Dessa kraftpoler huserar i var sin av de kardinala riktningarna Ner, Upp, Öster, Norr, Söder och Väster.

Metafysikskiss

Dessa kraftpoler är samtidigt en form av urkälla för kraften som används för att utföra magiska effekter i välden, som de är en form av portal till de världar som existerar utanför Carn. När man närmar sig en pol så börjar allt övergå i den polens element:

Världsmodel

Balansen och Barriärerna
Ingen kraftpol kan anses vara ondare än någon annan, de är alla nödvändiga för att upprätthålla balansen. Tomheten är den som förintar allt annat, men utan den skulle de andra krafterna explodera världen då de blev för mycket av dem. Runt hela Carn finns en barriär som hålls samman av balansen mellan kraftpolerna. Denna barriär är vad som stoppar de världar som existerar utanför Carn från att sluka upp den lilla världen. Den är som svagast vid kraftpolerna i världens utkant och det är oftast här man möter demoner av olika slag som lyckats ta sig genom barriären.

Klimat och Kraftpolerna
Klimatet, årstidsväxlingar och väder beror i Carn inte på solen utan på kraftpolerna. Värmen och kylan växlar i intensitet i ett cykliska kretslopp som gör att årstiderna uppstår. Ett år är ca 336 dagar. Vindens kraftpol skapar vindar som rör sig över hela Carn, vattnets kraftpol skapar regn då elden får det att förångas och vindarna för ångan till ett kallare ställe. Livskraften hos växter och plantor rör sig i ett lika dant cykliskt kretslopp som årstiderna – andens kraftpol ger liv till växter och djur när det blir varmare och drar sig tillbaka när tomheten äter upp de övriga krafterna och kylan kommer över världen.

Solen, månen och stjärnorna
Solen är en manifestation av Elden som far över himlavalvet från öst till väst varje dag – elden slukas av tomheten varje dag. Månen är en form av portal till andevärlden som reser över Carn för att ge liv åt allt. Ju närmre månen är desto fullare är den innan den forsätter iväg och krymper igen. Månen rör sig också i cykler kallade just Månad eller månvarv. Stjärnorna är beströdda över himlavalvet på bestämda platser som hållpunkter mot andra dimensioner och håller ihop Carn med det övriga universum. Därför anser man att man kan utlösa allsköns saker ur stjärnornas positioner.

Tideräkning
I Carn används ett system som dellar upp en timme i 60 minuter, som i sin tur är indelade i 60 sekunder. Man har ett dygn på 24 timmar, eller timglas. Sen har man en vecka på 7 dygn. I ett månvarv går 4 veckor och det går tre månvarv per årstid. Här nedan kommer en lista med veckodagarnas, månvarvens och årstidernas namn att listas. Varje gång det är en ny årstid som börjar har man fest. Högtidernas namn listas också nedanför (se Kempiska högtider).

Som ni märker är inte ett år lika långt i Carn som i vår värld men det är inte så stor skillnad: 336 dagar istället för 365.

Veckodagar

I Carn

Månvarv

Namn

Årstiderna

Högtid

Inträffar

Måndag

Eldens dag

Första månvarvet

Månens varv

Vår

Vårfödsel

Vårdagjämning

Tisdag

Vattnets dag

Andra Månvarvet

Solens varv

Sommar

Sommarfest

Sommar solstånd

Onsdag

Jordens dag

Tredje Månvarvet

Stjärnans varv

Höst

Höstdöd

Höstdagjämning

Torsdag

Luftens dagVinter

Snöfest

Vinter solstånd

Fredag

Andens dag


Lördag

Tomhetens dag


Söndag

Vilodagen