Andar - Nivå 2

Andar är varelser från Andens dimension. Till skillnad från Demoner kan de inte ta fysisk form utan besätter istället en person och tar över kontrollen på deras kroppar. De finns de som säger att andar är döda som kommer åter för att de kallas – förfäder som hjälper och stjälper – andra påstår att de är varelser som inte alls hör till vår värld. Man kan bli besatt på två sätt: en ande lyckas ta sig till vårt plan när magi används eller på något annat sätt en glipa uppstår till andevärlden eller så kan de bli nedkallade av en andebesvärjare.

En andebesvärjare kan nedkalla en ande i en Spiritus – en person eller ett djur som kan hålla anden i sin kropp. Genom att göra detta kan den sen använda andens magi för att påverka vår värld. Oftast är det inte lika kraftfult som andra former av magi men vissa säger att det är mindre farligt.

Nivå 1
Nivå 3