Andar - Nivå 3

Andar är inte odöda – de är i själva verket demoner från andevärlden. Vissa andar är manifestationer av livskraften i olika djur och växter, andra är mer svårgreppade och är en manifestation av en egenskap. Det finns följande typer av andar:

Sjukdomsande
En sjukdomsande är en gulblek ande som tillhör de onda krafterna. Den är aggressiv och anfaller en andebesvärjare som närmar sig den. Den kan ge folk sjukdomar och bota sjukdomar. Även olika tillstånd av apati kan denna typ av ande åstadkomma. En del djurandar, så som Råttandar, är sjukdomsandar.

Krigsande
Krigsandar är svarta som natten. De tillhör de onda andarna och är aggressiva. De anfaller andebesvärjare som kommer inom "synhåll". De kan påverka människors kroppar på olika sätt. Allt från att ge skador till att läka dem. Björnandar, bergslejonandar och andra djur med våldsam natur till hör krigsandarna.

Siarande
Siar andar är blåa, ju mörkare ju mäktigare. De tillhör de neutrala andarna. De anfaller för det mesta inte, men det händer ibland. De kräver oftast stora gentjänster av en andebesvärjare. De kan se in i framtiden och är skickliga på att neutralisera andar. En del djurandar tillhör den här katogorin: Ormar, ödlor och örnar tex.

Finnarande
Finnaren är en ande som är helt grå. De tillhör de neutrala andarna. De anfaller för det mesta inte, men det händer ibland. De kräver oftast stora gentjänster av en andebesvärjare. De vet saker som ingen annan vet och kan neutralisera andra andar. Många djurandar är finnarandar – Varg, hund, korp osv.

Lekande
En lek ande är sprudlande färgsprakande ande som har sin tillhörighet bland de goda krafterna. De anfaller inte och är lätta att få tjänster av. Ibland ger de helt enkelt bort tjänster utan att begära gentjänster. En del av dessa andar är djur – Syrsor, laxar och ekorrar tex.

Turande
Dessa andar skänker tur. De är vita, näst intill genomskinliga. De håller sig gärna i bakgrunden och är därför ovanliga att hitta. De tillhör de goda andarna. De anfaller inte men de är svåra att övertyga till att göra saker. En del djur så som Rävandar och Harandar är turandar.

Vissa andar tar sig in i vår värld och besätter folk och andra blir hitkallade av någon annan. Visa hittar ingen värdhamn och driver omkring utan fysisk manifestation. Dessa kan fortfarande påverka världen via magi men inte kommunicera med andra. Bara skogsfolket och skickliga schamaner kan se dessa andar.

För mer information om Andemagi se här - om du har behörighet.

Nivå 1
Nivå 2