Andra varelser

Detta är en introduktionstext så detta är vad som gäller - detta är saningen. Sen tror folk på andra saker än de som finns med här, men det är bara folktro. Det finns få andra fantasyvarelser i Carn än de sex Folken, Drakar, Demoner och Andar men här är en kort lista över de som faktiskt finns:

Odöda
Zombies och gastar är de två vanligaste.

Zombies är lik som får liv på magisk väg. Det är en skicklig Nekromaniker som kan blåsa magiskt liv i de döda och inga minnen finns kvar från det tidigare livet. Dessa varelser är hemska att skåda och offantligt svåra att ha ihjäl.

Gastar är levande som blivit förbannade att fortsätta ett onaturligt långt liv. De kan inte dö eller åldras men är ofta bundna till en viss plats eller ett föremål. Dessa varelser dör direkt då bandet bryts.

Hamnskiftare
En hamnskiftare kan byta fysisk skepnad till ett djur eller ett monster. Dessa varelser är i själva verket en magiker/schaman/häxa/demon som lärt sig byta skepnad på magisk väg. Vissa hamnskiftare kan byta hamn pga ett magiskt föremål eller en förbannelse.

Inga bestar av något slag - mantikorer, gripar, fenixfåglar, enhörningar etc - existerar i Carn. Bäckahästen, näcken, troll och skogsrån är antingen hamnskiftare, bergsfolk eller skogsvarelser.