Demoner

Detta dokument presenterar alla tre nivåerna av kunskap om Demoner. Om man vill så får man läsa allt - men det är inte säkert att en roll kan allt detta om man inte har en akademisk eller anna bakgrund som gör att rollen fått reda på denna information.

Nivå 1

Demoner är varelser från andra sidan den barriär som skyddar den här världen. Dessa varelser kommer från olika domäner på andra sidan denna värld och kan ta sig helt olika former. Alla demoner tar fysisk form när de inträder i vår värld och kan orsaka stor skada. Det finns olika stora och mäktiga demoner – vissa talar till och med om demonfurstar. Det finns de som säger sig ha sett en demon, men det är få som har överlevt ett möte med en sådan best.

Nivå 2

Det var demoner som hade brutit igenom barriären som var en av de stora fienderna under Carns enande. Striderna stod mellan demonerna och deras tjänare från Carn mot Kungen av Carns soldater med de enade folken under sig. Dessa varelser var mäktiga fiender som kunde magins alla konster, som spydde eld ur sina kroppsöppningar och som verkade omöjliga att ha ihjäl med vanliga vapen.

Det finns demonologer, eller vad de nu kan tänkas heta, som vet hur man skall frammana en demon och kontrollera den. Många är dyrkare av en Demonfurste i en annan dimension, men somliga är bara maktgiriga eller kunskapstörstiga. Hur mäktiga de är avgör oftast hur stor och mäktig demon de kan frambringa.

Demonerna är tydligen knutna till de olika kraftpolerna – de är stöpta i en typ av energi, ja kanske kommer de från den kraftpolens demonvärld. Somliga säger att demonvärldarna bortom vår är skapta av bara en kraftpol snarare än sex som i vår – och det är från dessa världar som krafterna kommer in i vår värld.

Nivå 3

En demon måste kallas ner till Carn för att få tillträde till denna värld. De kan inte själv ta sig igenom barriären. Det sägs att Demondyrkarna som mötte Karl I och som försökte resa sig för att söndertrasa barriären var över en miljon till antalet och att de gjorde hundratusentals blodsoffer för att ta in de demoner som slogs på deras sida. Ändå hade de bara ett par hundra demoner i sina led.

Det finns flera demonriken styrda av olika demonfurstar – eller kan man säga att det finns flera olika världar och att de är styrda av olika gudomar. Carn är blott en av dem. Att eld demoner skulle vara från en värld bara bydg av eld är föga troligt – men det är ingen som lyckats bevisa motsatsen. De demoner som har talat om sina hemvärldar har beskrivit världar som vi bara kan drömma om i våra vildaste drömmar: Skönhet, färger och ljud som vi inte änns kan uppfatta med våra sinnen. Men somliga av dem har berättat om hur de alla förtrycks av sina furstar och att få är de som kämpar emot i världen utanför barriären. Demonvärlden är mångfaseterad och komplex och de demoner man lyckats få in i vår värld är oftast långt ner på den hirarkiska skalan och på skalan av hur mäktiga de är.

För att skydda sig mot och bekämpa en demon finns två olika sätt: Skyddscirklar och Fördrivningar.

Skyddscirklar är vad en magiker, eller Demolog, använder för att binda en Demon till en plats och begränsa dess magi till den. Precis som annan magi så används de för att skydda utövaren, och för att binda offret eller målet.

Fördriva en demon kan göras på ett otal olika sätt – Skogsvarelser har lyckats fördriva dem genom att sluta ett rent kraftfält av motsatspolen till den pol som demonen härrör från runt demonen, andra använder heliga vapen och Kempiska böner, somliga använder Demologernas fördrivningritualer.