Drakar

I Carn fanns 6 drakar sedan tidernas begynnelse, en för varje kraftpol.

1. Den Blå Draken - Luft
2. Den Svarta Hydran - Jord
3. Den Röda Draken - Eld/Värme
4. Emaralddraken - Vatten
5. Gulddraken - Ande
7. Silverdraken - Tomhet/Köld

Dessa drakar är direkt knutna till kraftpolerna och är deras beskyddare. De såg senast till då de stred på Folkens sida mot Demonhorderna för 600 år sedan. De sägs sova på olika ställen i världen sedan dess.

Vissa av Tomhetens folk tror att detta var en myt, en poetisk omskrivning av kraftpolerna som kommer tillsammans för att kämpa mot demonerna. Vissa av Messaouderna tror att Drakarna var en form av Demoner som slogs mot folken. Vissa personer säger sig kommunicera med drakarna direkt – Dracimarks munkar och nunnor påstår sig tala med åtminstone den Blå Draken. Bergsfolket kommer ihåg drakarna men talar inte med dem, inte änns den Svarta hydran.

En drake sägs ha två hjärtan som knyter den direkt till deras kraftpol. Deras magi flödar genom de två in i världen och håller ihop alltet. Ända sättet att döda en Drake är att genomborra båda hjärtanen.