Magi - Nivå 2

Magin flödar ur de sex kraftpolerna – de olika krafter som binder samman vår värld. De är tydligt kopplade på olika sätt. Man använder ofta symboler och tecken för att representera de olika kraftpolerna och Pentagramet är det viktigaste av dem. Här är en beskrivning av pentagramets symbolik i magin.

Pentagramets Symbolik

Balans verkar vara viktigt – rätt balans av kraftpoler för rätt effekt, att balansera symbolernas spridning över ett magiskt objekt, att balansera tidpunkten och platsen för att kuna nå rätt magika strömmar, himlakropparnas balans gentemot varandra etc etc.

Det finns olika former av magi:

Skolmagi
Den magi som lärs ut i magiskolor och som praktiseras av de akademiska magikerna, eller Skolmagikerna. Mycket ritualer, anpassning efter himlakroppar och åkallan av kraften från kraftpolerna enligt klassiska metoder och diagram.

Nivå 3 - Skolmagi - för er med rättigheter.

Andemagi
Andemagi handlar om åkallan av andar och användandet av deras magiska krafter. Ofta handlar det om att nedkalla andar i kroppen på en Spirirus, men ibland är det att fördriva andar. Magin handlar om att bekämpa och köpslå med andar för att få dem att göra tjänster åt en.

Nivå 3 - Andemagi - för er med rättigheter.

Demonmagi
Den demoniska magin är baserad i åkallande och frammanande av väsen från andra sidan barriären. Dessa Demoner nedkallas till Carn och kan där ta fysisk form. Det är viktigt att veta Demonernas namn, och deras koppling till Kraftpoler och vilken demonvärld de kommer från.

Drakmagi
Att använda Drakarnas magi direkt och inte dra sin kraft via Kraftpoler är en mäktig men svår konst. Det är få som vet att göra detta och de är ofta väldigt mäktiga eller använder komplicerade ritualer där precision och noggrannhet är av yttersta vikt.

Runmagi
Det finns runmagi av olika slag men gemensamt har de att de skapar en form av magisk artefakt – en runstav, en skriftrulle, en amulett – och att dessa sen förgås när man kastar magin. Det som gör den här formen av magi så kraftfull är för att den kan användas av vem helst som kan tyda runorna på artefakten.