Religion i Carn

I Carn finns flera religioner. Det är viktigt för alla att spela utifrån att deras roll faktiskt tror på en religion. Att inte tro på en religion på många håll i Carn är som att inte tro på vetenskap i vår värld.

Vissa länder har en annan inställning till religion än andra - visa är stränga, andra mindre så och yterligare andra anser att religion är förkastligt. Alla religioner utgår ifrån en moralisk uppfatning poch en metafysisk uppfattning. Den metafysiska tolkningen av världen är baserad på den faktiska metafysiken. Håll till godo med dessa texter så länge:

Kempendomen

Hassi Mesaoud

Glitra och Tindra

Gratchim