Hassi Messaoud

Introduktionsnivån
Nästan alla av Eldens folk tror på den här religionen. En del av tomhetens folk tycks ha konverterat med, då den har ett vist puristiskt drag i sig samt en legitim användande av droger i religiöst syfte.

Nivå 1
En lustig religion som inte har några präster. De flesta troende bor i ökenlandet i väst, men en del av dem har spridit sig till andra ställen i världen. Bland annat verkar man röka ofantliga mängder av Svartekens blad och sitta helt borta i sina egna drömmar hela dagarna. Det verkar nästan bara vara vanvettingarna från Eldens land som tror på den där rappakaljan – men en del av folken i Carn har också börjat konvertera. De anser sig vara den allsmäktiges barn och ha rätt att göra vad de vill tycks det i bland.

Nivå 2
Nivå 3 - Bara för troende.