Hassi messaoud - Nivå 2

Hassi Messaoud grundar sig på tron på Messaoud, den allsmäktige. Religionen är en urgammal religion från andra sidan havet från det Södra kalifatet i kejsardömet Hassi Messaoud. Den en har varit statsreligion där i flera tusen år. Dyrkarna följer de heliga stenarna som Amed dol eXemed, anfader till Messaouds folk, fick av Messaoud efter de hade flytt från mörkrets borgar i de östra delarna av Draktandsbergen - de som ligger på Ostkontinenten. Messaouderna hade varit slavar under mörkrets makter i femhundra år när en oäkting vid namn Dol eXemed fick en uppenbarelse och tog sig prefixet Amed, som betyder den gudasände. Han sa sig veta ett sätt att ta sig ur fångenskapen ty Messaoud hade sänt honom en uppenbarelse. Han visade sitt folk ut från bergen och västerut mot öknen. När de kom till den stora floden fan Amed tre stenar med guds text på. Han gav dem till sitt folk och dog strax efter. Dessa stenar innehåller vars en av de lagar som man skall leva efter om man är en rättrogen Messaoud. Messaouderna fortsatte sina vandringar söderut, nu längs den stora floden. När man nådde de ställe där floden mynnade ut i Blå havet fann den nya ledaren ett tecken från Messaoud. Han beslutade att där skulle de bygga sitt nya hem. Där står idag Estaniopel, Kejsarens huvudsäte. Ameds dotter, Dol Kasaltin, tog sig titeln Kalif, som betyder ungefär ledare, och blev den förste Kejsaren, även om man inte kan kalla hennes dåvarande rike ett kejsardöme. Kalif dol Kasaltin förde sitt folk mot oanade höjder och man frodades och spreds över hela Ostkontinenten.

På stenarna står de tre lagar som man ska följa och de är som följer:

  1. Dyrka Messaoud som den ende och efter hans lagar. Sen står det hur man skall dyrka Messaoud.

  2. Respektera allt levande som lever runt dig, ty de är en del av Messaouds skapelse. Sen står hur man ska gå tillväga för att inte disrespektera människor, djur och växter.

  3. Respektera dig själv, ty du är och en skapelse av Messaoud. Sen står hur man ska sköta sig och sin kropp. Bland annat hur man skall tvätta sig innan man äter och ber.

Kaliferna är både de världsliga och de religiösa ledarna. Det finns fyra stycken Kalifer och ingen annat prästerskap. Dock finns en fin gemenskap mellan alla de troende och gudstjänster hålls oftast i stora grupper där flera gudstjänstförättare utför olika uppgifter. En vanligt förekommande händelse vid gudstjänsterna är det gemensama rökandet av Svarteksblad – en svagt hallucinogen drog med en lugnande effekt.

Nivå 1
Nivå 3 - Bara för troende.