Kempendomen

Introduktionsnivån
Kempendomen är den religion som baseras sig på en monoteistisk lära. De har en profet som startade religionen och hävdar att den står för den ända sanningen. Religionen är missionärisk och mer än ett missionskrig har förts med icke-troende. Därför är religionen den mest sprida i världen. Des grundteser är att ta hand om de svaga och att leva ett gott liv för att nå lycka.

Nivå 1
Kemp är en gud som talade till en profet som sen blev den förste av alla förkunnare. Religionen har relativt starka levnadsregler och det är inte alltid lätt att följa dem. De flesta utanför Kempar är inte så nogräknade att följa alla levnadsreglerna utan föredrar att följa andemeningen av dem. Att leva väl och ta hand om de svaga är grundprincipen. En förkunnare bär en röd kåpa med ett vitt tabard och en vit struthätta över.

Nivå 2
Nivå 3 - bara för de som är troende. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.

Högtider.