Kempendomen - Nivå 2

Kempendomen grundar sig på tron på Kemp. Guden Kemp skickade en förkunnare till jorden för tvåtusen trehundra (2300) år sedan och denna profet spred Kemps ord om att värna om de svaga och att följa de fem pelarna. Religionen spred sig snabbt bland slavar, kvinnor och andra förtryckta i samhället. Till att börja med fick de hålla hemliga möten. För att kalla samman de troende till gudstjänst använde den lokale församlingsförkunnaren en klocka så att alla skulle höra när det var dags. Allt sedan dess har klockan varit den heliga symbolen och har fungerat för samma ändamål. Tillbedjarna ska följa de fem pelarna. Dessa skänktes till Kemps profet Triton sedan han varit på Toragon, det heliga berget, och fastat i 6 år. Han fick visionen från Kemp som sa till honom att han skulle förkunna hans fem pelare, varvid fem stenpelare överräcktes till Triton. Triton bar stenpelarna ner till foten av berget. Där reste han dem i en pentagon och byggde sitt altare i mitten av pentagonen. Runt pentagonen restes snart en stad när lärjungar och tillbedjare flockades runt templet för att höra Tritons ord. På pelarna står inristat med runor som ingen utom Triton kunde tyda. Detta sades vara Kemps ord. Pentagonen står fortfarande kvar och runt den står Kempenburg, Kempars huvudstad. Lärjungarna lärde sig aldrig att tyda runorna men däremot nedtecknades allt vad Triton sade i den heliga skriften vars namn är Lex Pentagonis, Femkantens lag. Den innehåller sex rullar som var och en representerar en pelare samt en rulle som kallas Tritons ord. I de fem rullarna står de lagar Kemp sagt och i Tritons ord skrivs det om hur Triton rådde sina barn att deras gudstjänster och andra riter skulle genomföras.

De fem pelarna som man skall följa är:

  1. Självuppfyllelsens pelare, behandlar hur man skall sköta sitt liv och vad man skall göra för att må bra.

  2. Gudapelaren, behandlar vad Kemp kan göra och om hans straff.

  3. Folkets pelare, behandlar hur man ska vara mot sina medmänniskor, lagar och förordningar.

  4. Dyrkans pelare, behandlar hur man ska tillbe Kemp.

  5. Förkunnarens pelare, behandlar hur förkunnaren ska gå tillväga och leva.

Förkunnaren bär en röd kåpa med en vit tabard och en vit struthätta över. Underkardinalen bär en vinröd kåpa, en vit struthätta och ett 15 cm brett och ca 250 cm långt vitt band med olika motiv broderade på vilandes över nacke och axlar och hängandes fram över bröstet. En kardinal bär en blå kåpa, ett vitt band över axlarna och en hög broderad hatt vid ceremonier – oftast bärs en liten blå kallot även utanför ceremonierna. Överstekardinalen bär en vit kåpa med ett rött, ett vinrött och ett blått band om halsen – på huvudet bärs en hög broderad och förgylld hat vid ceremonier.

Kempiska högtider.

Nivå 1
Nivå 3 - Bara för troende. Man måste logga in på forumet och ha rättigheter. Hör av er till Arrangörerna om detta.