Spelupplevlese för Äventyrarna

Vi strävar efter följande spelupplevelse för Äventyrarna:

1. Äventyr - Leta skatter, lösa gåtor och tävla mot andra
Många är de som kommit till dalen för att finna de kvarlämnade skatter och rikedomar som ryktas finnas här. Andra kommer då de hört talas om legender om magiska fenomen, historiska artefakter eller universalmedel mot sjukdomar. Att finna dem skulle ge inte bara saken/rikedomen/makten utan även enorma mängder ära – och kanske heder om det är någon som är där för den sakens skull.

2. Uppdrag - Göra uppdrag åt uppdragsgivare
En del av de som kommit till dalen är där för att göra uppdrag åt någon annan, andra är där för att se om de inte kan hitta någon som kan ge dem något uppdrag. Legojon och soldater är alla på jakt efter uppdragsgivare. Andra är i dalen på uppdrag av sin herre: Missionärer från Kempar som är där utskickade av en Kardinal för att frälsa massorna, en vassal på uppdrag av en ädling i från Fallarike, en Marklänsk kämpe på jakt efter en familjeklenod etc.

3. Fly – Tristess, fattigdom och förtryck
Många är de saker man kan fly ifrån. Ett bättre liv är det man hoppas finna. I Tornskog har länge ett inbördeskrig rasat – i över 12 år nu – som lämnat många lottlösa, förtryckta och fattiga. Från Kempar har många flytt för att komma undan kyrkans förtryck och stränga hierarki och regler. Fallarike är bra för några få och livegendom för de flesta – många är fattiga bönder som flyr från sin landsherre, somliga för att de är laglösa.

4. Fest - Värdshusfest med sång och dans
Värdshuset, om än rullande, blir alltid en naturlig samlingsplats för äventyrare. Hit kommer många att dra sig på kvällningen; för att berätta sina historier, träffa gamla och nya bekanta och för att få sig ett stop innan sängdags. Vi tror att även hjältar och enstöriga äventyrare uppskattar lite sällskap i bland.

5. Konflikt - Mötet med Dalfolket
Att det skulle finnas folk som bodde i Hasseldalen trodde ingen. Ett och annat skogsknytt kanske, men inte ett helt folk. Nu kommer man helt plötsligt få hantera en helt ny konflikt. Olika folk kommer naturligtvis att hantera den olika; vissa vill ha tillbaka sin släkts mark, och nu bor där vildar på den, andra vill kanske lära sig nått av dessa ”vildar”. Konflikten kan uppstå mellan äventyrarna sins emellan lika gärna som mellan äventyrare och Dalfolk. Sen fanns ju de där Skogsväsena med. De är här och kan stå i vägen för både den ena och den andra planen.