Historien

För 10 år sedan drog Farsoten fram igenom Carn och slog ut stora delar av dess befolkning. En av de platser som drabbades hårdast var Hasseldalen som sedan länge varit befolkat av nybyggare. Vissa menar till och med att Farsoten skulle haft sin start i dalen. Efter Farsotens framfart finns nu endast Carniternas förfallna hus och en gång brukade jord kvar som bevis på deras forna existens.

Sedan pestens framfart har Hasseldalen återigen blivit ett lugnt och fridfullt hem för Dalfolket och Skogsfolket som överlevt Farsotens framfart. Under den senaste tiden har det dock rört sig oroligt i skogarna. Det ryktas om nya som smyger i skogarna, sådana som dog ut för 10 år sedan. Om ryktena är sanna så kan en del problem stå att vänta. Stammarna har samlats för rådslag, och för att hålla vårens ljusrit. Är det dags att förbereda sig för en ny period av oro och stridigheter? Klarar Dalfolket av att hålla sig på sin kant även denna gång eller kommer nykomlingarna att hota deras livsstil och samhälle?

Efter Farsoten drog fram över Carn tog det flera år att bygga upp ett fungerande samhälle igen. Många var lottlösa i sina hem, andra hade känt på friheten, ytterligare andra söker äventyr då de inte kan se sig gå tillbaka och arbeta och träla ett helt liv för att sedan bara slås död ner av en sjukdom. När ryktena så börjar gå om den avlägsna plats där Farsoten skulle ha börjat – den koloni som Aldor en gång hade upprättat på grund av dess rika jordbruksjordar och lövskogsbestånd – då var det många lycksökare som gav sig av över bergen för att finna det de sökte; må det vara lycka i rikedomar, frihet, magiska artefakter eller i äventyrets rus. Vad man vet är att det ligger ett öde land fult av rikedomar på andra sidan bergen som bara väntar på att plockas.

Dalfolket samlar sig och fler och fler nya rör sig i skogarna. De är här för att söka skatterna som de som dött ut ska ha lämnat efter sig. Undrar om de alla söker samma skatt?