Regler, Spel och Etik

Här nedan följer de regler och den etik som vi har på vårt arrangemang.

Etik

De som spelar på Hjältesång förväntas att ta ett stort ansvar som spelare för sina roller och deras handlingar. Vi ser helst att man spelar för dramat snarare än rollen. Med detta menar vi att det är bättre att spela så att alla njuter av det än för rollens bästa. Detta kan tyckas vara i konflikt med vår vision om den personliga upplevelsen av en fantasi, men det handlar inte om att handla ologiskt som roll, utan snarare att spela för att dramat skall föras vidare så att man kan uppleva mer. Som exempel bör man ju inte gömma sig och aldrig komma fram om man får problem, vilket skulle vara lätt, utan snarare gömma sig och sen råka göra liv ifrån sig så att någon hittar en. Att mer spel är skojigare än mindre är väl uppenbart, men det handlar självfallet om kvalitet också. Att hitta saker och händelser som ger andra en bra upplevelse är att eftersträva. Att ta ansvar för sina handlingar innebär också att man inte lättvindigt avrättar någon eller avslutar en relation till någon man känt länge utan en stor anledning. Men att gå in i stora känsloyttringar med slitningar och stort drama är aldrig fel. Ta hand om varandra och skada ingen i eller utanför spelet. Håll kommunikation ur rollen till ett absolut minimum under spel. Använd någon lämplig fras för att kommunicera att något är ur spelet – off lajv fungerar bra – men gör det inte om ni inte absolut måste.

Det finns tre olika sorters regler: Spelregler, säkerhetsregler och uppföranderegler:Uppföranderegler

Arrangörerna förbehåller sig rätten att avvisa folk från området eller förbjuda dem att delta om de har brutit mot arrangemangets regler.

 

Säkerhetsregler

Vapen som används på arrangemanget måste vara av latex och skumplast. De ska vara hela och säkra, och inte skada någon. Vid kontroll undersöker vi så att inga hårda eller vassa delar sticker ut, samt så att vapnet inte är för hårt, stommen har lossnat eller skumplasten gått söner inuti latexen. Inga ledade vapen tillåts, lika så är vapen med kedjor eller snören förbjudna. Spetsar på bågpilar skall var stora nog att inte skada ett öga vid en träff. En femkrona i diameter är en bra riktlinje. Bågarna får max ha 20 punds dragkraft. Stickvapen får inte ha stomme, eller måste ha en 10 cm bred platta i basen mellan stommen och stickdelen.

Eldningsförbud råder utanför de färdigbyggda eldstäder som finns på området. Vid varje brasa måste det finnas en spann med vatten avsedd enbart för att släcka eventuella bränder. Lämna aldrig en eldstad obevakad. Släck bränder på folk genom att kväva med en filt och rulla dem på marken.

Om skada uppstår så tag kontakt med de sjukvårdsanvariga. I Dalfolkets läger kan man alltid tala med andekärlet Krügerin (Arrangören Morgna jarl) som har sjukvårdsutrustning samt tillgång till bil och mobiltelefon vid större olyckor. I Det Rullande Världshuset kan man tala med den sjukvårdsansvarige som presenteras på plats. Om det är en direkt krissituation, till exempel någon är skadad, så kan man rop ”hold” så att spelet upphör tills krisen är åtgärdad och faran är över.

Se mer detaljer om säkerhet i Praktikavsnittet.Spelregler

Det finns spelregler för en rad saker, men grundregeln är alltid att spela till dina motspelares fördel och för dramats bästa. Det är viktigare att det blir en bra upplevelse för alla än att man följer en regelbok till punkt och pricka.

Off-lajv och stöld

Saker som är Off-lajv eller off-game är ur spelet och tillhör inte fiktionen. Om en behållare har denna symbol på sig så är innehållet i denna behållare off-lajv, dvs inte en del av spelet. Då får man inte titta i behållaren eftersom det kan fördäva spelet för både dig och andra spelare.

Eftersom svensk lag gäller så måste man respektera vissa saker än om de inte har en off-lajv runa. Man får inte stjäla eller förstöra andra spelares utrustning. Man får dock gå in i tält och läger, man får också stöka till då detta anses vara en del av rekvisitan. Se till att lägga allt som inte är en del av spelet i väl markerade behållare. De ända saker man får stjäla är sådant som tydligt är rekvisita tillhandahållen av arrangörerna. Skatter, dokument, artefakter osv är alla sådana saker ni får stjäla. Dessa lämnas i slutet av spelet åter till arrangörerna.

Strid och batalj

Utöver säkerhetsreglerna ovan finns följande regler om strid: Försök att inte slå mot ömtåliga delar av kroppen – ansikte och skrev till exempel. Använd lite sunt förnuft och skada inte dina motspelare. Vi har inget kroppspoängsystem eller någon regler om antal träffar man tål. Man spelar bara den träff man får som om den vore riktig. Avgör hur väl träffen tar, om det är en rispa så skadar det mindre än om det är en fullträff. Spela träffar som om de vore riktiga vapen vi har helt enkelt.

Knock” existerar inte i våra regler, men man kan slå ner någon bakifrån så att de blir rejält mörbultade och till och med förlorar medvetandet utan att döda dem. Detta är dock inte regelstyret utan är bara baserat på spel – du har hjärnskakning och är yr och illamående resten av dagen, har blåmärken över ryggen etc. Om någon slår er bakifrån så anta att de har skurit er med ett svärd och ni är döende och medvetslös. Om det är så att man har slagit ner någon så får man göra det klart för denne att den blev slagen med en klubba eller bredsida/knopp och att de inte håller på att blöda ihjäl, helst genom spel men en snabb obemärkt off-kommentar fungerar om det inte är möjligt på något annat vis.

Död inträffar bara om någon spelar att de uttryckligen dödar dig – rituellt mord, avrättning, nådastöt efter man fallit omkull, övervåld eller att någon skär halsen av en. ”Snitt” skall inte sägas om din roll inte faktiskt säger det. Det ska vara tydligt via spel om man dödar någon. I alla andra fall så kommer man att överleva om man inte vill att ens roll skall dö. Det är upp till spelaren att tolka här och skapa så bra och intressant spel som möjligt.

Rustningar skyddar motsvarande som det borde. De skyddar där de täcker och de är effektiva på olika sätt. Tyd och läder minskar krosskador och rispor något (direkta träffar gör mycket skada än om man har tygrustning), ringbrynja omvandlar mindre skär och sticksår till krosskador som fortfarande kan var dödliga, plåt stoppar mycket skador och gör att man kan tåla avsevärda mängder stryk om rustningen sitter bra och har korrekt vaddering under. Det är kanske inte lätt för spelare att förstå hur medeltida rustningar egentligen hjälper och fungerar men spela att ni klarar er lite bättre helt enkelt. Drama är viktigare än exakt verkligehtsåtergivning. Det kan vara så att man efter en strid i rustning inte kan röra sig utan smärtor där rustningen har tryckts in och måste därför var utan rustning i några dagar.

Läkning

Läkning sker lite snabbare än i vår värld. Här är tumregeln att om man blivit skadad så är man skadad resten av lajvet, men man måste inte ligga till sängs och spela febersjuk bara för det. Det viktigaste är att man får ett intressant lajv – om man tycker det är skoj att vara sårad och sjuk i sängs i två dagar så får man gärna spela på det. Om man dock tycker att detta är tråkigt så är man bara utslagen så länge man inte är vårdad av en sjukvårdskunnig person. Efter några timmars vila så kan man börja röra sig omkring med svåra smärtor och dylikt, beroende på vilken typ av skador man har, om inte de sjukvårdskunniga säger något annat. När ni är sårade så är det viktigt att ni spelar på skadan kontinuerligt under resten av lajvet. Det innebär att ni också bör spela hela ombindandet av sår så mycket som möjligt. Det gör ont när folk rör vid er, om kläderna är på blir de blodiga så det är bäst att ta av dem osv. Detta gäller även för de som spelar helare: se till att spela hela läkeprocessen, ta av kläder och tvätta sår, bind om med trasor, ge mediciner, kolla till hur tillfrisknadet går osv.

Om man hittar någon som är medvetslös så måste man få reda på om det är en spelare som är skadad på riktigt eller om det är rollen som är skadad. Då böjer man sig ner över den som är skadad och ”lyssnar efter deras andning” var vid man frågar spelaren så att ingen annan hör vad som är fel. Om denne inte svarar så får man anta att den är skadad på riktigt, annars berättar spelaren om hur den är skadad var vid man kan ta till lämpliga åtgärder.

Magi

På lajvet kan Magi komma att förkomma. All vår magi ska vara dramatisk möjlig att spela men vi har en regel för att det ska vara tydligt vad effekten skall vara. Regeln är enkel:

Om någon säger/sjunger/skriker ”Vid de sex kraftpolerna...” följt av ett kommando så måste man följa det som sägs. Till exempel: om någon sjunger en sång och mitt i den så kommer textraden ”Vid det sex kraftpolerna följ mig tills jag säger åt dig att sluta”, så måste du följa denna person tills den säger åt dig att sluta följa efter. Detta sägs i spelet med och är en del av fiktionen, så andra kan mycket väl ha förstått vad som hän

Ni skall alltid spela åt magikerns fördel och försöka lyssna på vad kommandot är. Det bör vara tydligt vem magin avser: magikern pekar, håller ögonkontakt eller uttalar ett namn. Om det inte är tydligt så påverkar magin alla som hör kommandot.

All magi skall spelas och upplevas – det är dramat som är viktigt inte effekten per se.

Droger och örter

Det finns en del personer som kan använda/tillverka droger på lajvet. Dessa kan göra detta genom att blanda olika saker (som är off-lajv ofarliga) som skall inmundigas av offret. Om man får en drog så måste den som ger en den förmedla effekten på ett av följande vis:

  1. Att föredra är att spelaren genom spel förklarar effekten av en drog för den andre spelaren. ”När du äter detta kommer du att vara helt återställd från dina skador till morgonen”.

  2. Om det inte går så kan spelare off-lajv viska till offret vad effekten är.

  3. Man kan också lämna en lapp med en offruna och effekten skriven på.