Säkerhetsplan

Den fullständiga säkerhetsplanen finns upplagd här. För er som inte orkar läsa igenom hela det dokumentet så har vi sammanställt de viktigaste punkterna här. Om en katastrof eller olyckssituation sker så ropar man ”Hold” högt och tydligt så att alla inblandade hör det. Då bryts spelet till olyckan är åtgärdad. Om hjälp måste tillkallas så finns mobiltelefoner i det Rullande Värdshuset och hos Schamanlärlingen Krügerrin (Arrangören Morgan Jarl) som skall befinna sig i Dalfolkets läger den största delen av lajvet. Brandkår, ambulans och polis är underrättade om att det finns tre uppsamlingsområden och har fått kartor (som kan ses här) med utsatta nummer. Dessa områden är också där sanitet och vatten finns att tillgå, samt Dalfolkets huvudläger. Här kan man enkelt bli upphämtad av ambulans om det krävs. Det kommer också att finnas en arrangörsbil vid de två offlajvområdena som man kan ta sig till civilisationen med. På dessa områden sitter uppsatta kartor med nummer och namn på områdena som kan användas som referens till räddningspersonal. Här finns också våran säkerhetsplan i fullt format så att man kan lätt slå upp något vid behov.

Första hjälpen
Första förband, och folk som är utbildade i att använda det, kommer att finnas hos Schamanlärlingen Krügerrin (Arrangören Morgan Jarl) bland dalfolket och i det Rullande Värdshuset bland äventyrarna.

Eld – Vett och Etikett
Följande text är tagen ur
Skuggor i Snön, Utskick 2 och modifierad för vårt arrangemang.

Förutsatt att det inte råder eldningsförbud, då all eldning kommer att vara förbjuden under arrangemanget, så gäller de regler som finns här nedan. Arrangörerna kommer att se till att eldsläckningsmaterial i form av eldsläckare och vattenspannar finns vid Dalfolkens huvudläger och det Rullande Värdshuset.

Eldning kommer bara att vara tillåtet i av arrangörerna eller utsedda (och sakkunniga) funktionärer godkända eldstäder samt de permanenta eldstäder som finns uppförda på området.

Vid eldningsförbud får man enbart eld i de permanent uppförda eldstäderna och med grillkol. Detta tillgodoses inte av arrangörerna.

Annat att tänka på:

1. En eld får aldrig lämnas obevakad. Det skall alltid finnas en person i närheten med ansvar för att hålla efter elden, detsamma gäller med all form av öppen låga. Den som lämnar sist antingen släcker alla ljus eller stannar kvar.

2. Det skall alltid finnas minst en spann vatten i närheten av varje eld, annars får ingen eldning ske. Detta vatten får endast användas för eldsläckning.

3. Öppna lågor får inte bäras runt i skogen. Under kontrollerade former kan de som är godkända av arrangörerna handskas med öppna lågor, men annars så är det lyktor och andra inneslutna lågor som gäller när man rör sig bland träd och buskar.

Slutligen tänkte vi ge lite tips om hur man släcker mindre bränder (vid större brand, larma brandkåren och sätt er i säkerhet). Vid brand är det primära, som vid all räddningstjänst, att rädda nödställda samt förhindra att ytterligare skador uppstår. Bär sålunda ut alla skadade ur riskszonen och se sedan till att elden inte kan sprida sig (flytta bort brandfarligt material ) När detta är gjort kan man börja med att släcka elden.

Hur man släcker :

Typ av eld

Släckmaterial

Släckmetod

I person

Blöt filt eller liknande

Vatten

Lägg personen på marken, kväv sedan branden.

I eldstad

Vatten

Häll på vatten tills askan har slutat glöda. Kontrollera genom att röra om i askan. Om du är det minsta tveksam, häll på mera vatten.

I tält

Vatten, filtar, yxor

Ett tält blir övertänt på 1-2 minuter. Fäll tältet. Släck med vatten. Kväv med filt.

Markbrand

Vatten, spade, spett

En rotbrand vandrar under marken längs rötterna. Häll på mycket vatten. Följ rötterna bort förbi branden.

I husen i byn

Vatten, brandsläckare

Följ anvisningarna på brandsläckaren.

(Denna tabell har hämtats ur Nytegs Brev 3.)

Om det uppstår brand i kök, framför allt på spis eller i ugn ska man absolut INTE hälla vatten på den, sådan eld ska kvävas, använd tex grytlock eller stora brickor. Det är nämligen olja/matfett som oftast brinner i sådana situationer och den formen av eld flammar upp högre om man häller vatten på den.