Spelupplevelse för Skokgsfolket

Vi strävar efter följande spelupplevelse för Skogsfolket:

1. Ensamhet - Nyfikna individualister
Skogsfolket är i första hand individualister. De är varelser som växer ur en växt och har därför drag av sitt träd eller vad det nu kan vara. Vissa av dem är mer sällskapliga, lever i symbios med andra så att säga, men de flesta håller sig mer eller mindre för sig själva. Vi vet att spelare är människor och uppskattar sällskap så därför har vi också öppnat för att många av den, framförallt yngre, är nyfikna av sig. De vill veta vad som försigår i deras skog. Sen kanske de inte alltid förstår sig på det, men de vill I alla fall undersöka det.

2. Förhandling - Med Dalfolket om framtiden
Framtiden är osäker och mycket är i görningen. De gamla alierade ibland Dalfolket måste konsulteras om vad som händer. Det blir till att förhandla om vad som komma skall och vad som bör göras. Här är den visdom och insikt som skogsfolket besitter viktig.

3. Smyg och spaning - Undersöka nykomlingarna
Att smyga och spana är av yttersta vikt om man ska kunna hålla sig ur konflikter, och dessutom är skogarna Skogsfolkets rätta element sedan urminnes tider. Då ett skogsfolk lever lika länge som sin växt så är somliga av dem väldigt gamla. De har lärt sig allt om skogen och att ta sig fram utan att bli upptäckt. Det är bättre att undersöka ett fenomen på avstånd än för nära.

4. Partnerskap - Par eller små familjegrupper
Skogsfolket är måhända individualister, men i många fall så växer de samman med en annan individ eller en grupp av individer. Som två träd kan växa samman och slingra sig runt varandra, som mossa och alg kan skapa lavar, som gräs och klöver kan växa sida vid sida så kan olika Skogsfolk växa samman. Det är inte ovanligt att man ser par eller till och med små grupper ibland. Det ryktas till exempel om ett troll och en vätte (Carniternas namn – de förstår ju inte bättre) som har bott i Dalen länge, och som är helt oskiljaktiga.

5. Tuffa villkor - Bo i håla eller koja med smink
Som skogsfolk kommer ni att bo i kojor eller hålor, utan att lämna spår efter er – inga stora avancerade läger, enkla matlagningsgrejer (om ni använder eld över huvud taget) och få utrustningsdetaljer. Ni kommer dessutom att behöva sminka er och därför gå ur spelet. Att försöka låta detta vara naturligt och inte bryta allt spel är bäst och se till att det inte bryter andras spel är även det viktigt.