Vision, löfte och krav

Visionen
Ett folk som levt i frid med naturen; ett folk på jakt efter en ny början; ett folk som skyddar det som de lever för. Hur kommer dessa kulturer att mötas och hur kommer problemen att lösas? Ett drama med mycket mänsklig själ och krav på hjältemod så väl som uppoffringar och förluster. Hjältesången är den som man hör sjungas över vidderna då hjältar samlas och då hjältar sörjs. Krönikan om Hasseldalen, kapitel 6 handlar om just denna sång.

Hjältesång är ett försök att höja både den praktiska produktionsnivån såväl som nivån på fiktionens innehåll och kvalitet. Vi vill se spelarna som drivande i att utveckla sina roller, med hjälp av ett system som vi har tillverkat. Vi ser ett lajv där all praktisk logistik fungerar komplementärt till intriger och kulturer, för att tillsammans främja ett rollspelande som alla kan ta del av. Spelet skall existera i en trovärdig värld som tycks utvecklas från arrangemang till arrangemang och där man kan skönja en övergripande historia som berättas – varje spelare skall känna sig delaktiga och kunna se sin roll i förhållande till de händelser som hela arrangemanget porträtterar.

Vår vision är ett lajv med en värld som är konsekvent, roller som är förankrade i den världen och ett spel som är engagerande. Vi vill att spelarna ska få personliga intriger med en koppling till spelvärlden och de andra spelarna på arrangemanget. För detta skall uppnås behöver spelare och arrangörer arbeta tätt tillsammans och utveckla alla delar av rollerna utifrån den världsbeskrivning som skapats. Det kräver en insats från spelarna såväl som arrangörerna. Vi vill, men kan inte lova, att alla ska få personliga intriger då detta tar mycket arbete och kräver gensvar från spelarna. Vi vill också se ett spel som fortlöper mellan arrangemang; brevväxling, smånoveller och uppdateringar av rollers förehavanden.

Vi vill att alla skall få tillgång till de nödvändiga praktiska resurser som behövs för att försäkra ett gott spel; latrin, vatten, eld samt rekvisita och scenografi. Vi kommer också att se till att det finns möjlighet att inhandla mat för en billig peng om man inte själv kan eller vill laga. Arrangörerna kommer i största möjliga mån att vara tillgängliga för frågor och lösande av praktiska såväl som roll- och intrigproblem före, under och efter lajvet. Vi vill se en levande gemenskap där information sprids och diskuteras på vårt forum och vår hemsida och där spelare och arrangörer kan ha löpande kontakt.

Löftet
Inför Hjältesång lovar vi:

  1. Att ordna vatten, latriner och eldstäder åt all spelare. Detta kommer att göras i form av gruppeldstäder som godkänns av arrangörer, latriner på off-områden nära de större grupperingarnas tillhåll och vattencisterner utställda på flera olika platser där spelare kan hämta vatten.

  2. Att senast en månad före arrangemanget annonsera säkerhetsplan, logistiska arrangemang och andra praktiska lösningar till alla deltagare och berörda myndigheter.

  3. Att ge gruppintriger till de grupper där spelarna kommit in med rollbeskrivningar före anmälningsdagens utgång.

  4. Att inte ändra premisserna för dramat och ta in andra roller än de som är annonserade.

  5. Att förse spelarna med välgenomarbetat bakgrundsmaterial för kulturer och folk.

  6. Att knyta samman intriger från tidigare arrangemang med de som uppkommer för detta arrangemang så att en känsla av en levande krönika kan uppnås.

  7. Att i största möjliga mån vara tillgängliga för kontakt före, under och efter arrangemanget.


Kraven
På Hjältesång har vi vad som skulle kunna klacifiseras som medelhårda krav på utrustningen och lite hårdare krav på rollspelet.

Med utrustning innebär det att vi tillåter glasögon och neutrala skor med gummisula men inte plasttyger, moderna stormkök och syntettyger i kläder. Vi kommer att lägga upp mer specifika krav på utrustning senare men grundreglen är att om det inte syns så är det ok att ha off-lajv saker.

När det kommer till rollspelet så är våra krav relativt hårda, då vi vill se roller som är anpassade till den historia som vi har skapat. Det innebär att vi inte accepterar roller som är skrivna för andr alajv och andra världar. Det innebär också att vi inte accepterar några "raser" eller folkslag som inte är omnämnda i vår världsbeskrivning. Vi ställer även krav på att rollerna är anpassade och väl inarbetade i den kultur de kommer från, och därför kräver vi att deltagaran är relativt pålästa på den kultur de tillhör. Vi vill att alla spelare har klart för sig vad deras roll har för målsättnign i livet och vad deras moral säger. Det är viktigt att detta passar i historien och i kulturerna som skapats.