Rollförslag

Det finns två olika typer av roller på arrangemanget: Hjältar och Demondyrkare.

Till skillnad från I Hjältars Fotspår så får ni välja, inom vissa gränser, vilken typ av roll ni vill spela. Ni kommer att spela nya roller och den här gången är ni med och skapar era hjältar. Ni kan titta på hjältarna från I Hjältars fotspår för inspiration om hur ni kan skriva.


Hjälterollerna - dessa roller är öppna för alla!:

Riddare
Spanare
Fotsoldat
Bågskytt
Magiker – Endast några få
Helare
Fältskär/Doktor
Spion
Kempisk förkunnare (präst)
Trossarbetare
Tjänare/dräng/piga
Äventyrare
Tjuv
Lönnmördare
Markisk barbar
Messaudisk kämpe
Utbygdsjägare

 

Demondyrkare – öppna för alla över 15 år:

Överstepräst
Tjänare
Tempelväktare
Paladin
Kultist
Präst

Ni får gärna komma med egna förslag på roller.