Musik från Carn

Traditionell visa från Carn
Klagans Visa sägs vara skriven av Kung Carl I av Carns fru när kungen var ute på sina eviga stridståg för att erövra världen.

Dalfolkets visor
En Balans
Farsotsmän
Sov i Ro
Sjung du min dal

Fallarike
Föreningen

Tornskog
Äventyrarens visa

Farerna
Vindens kall

Skogsfolket
Ett ekollon får liv - improviserad i stundens hetta.