Världen och Roller

Den värld som Höstlegender utspelar sig i är som vår, men något mörkare, något mer magisk och något mer fantastisk. Stämningen vi letar efter är Dark Romantic; en värld där man upplever det vackra i fantasin, det underbara i skräcken och det tragiska i sagan. Världen består av en majoritet av folk som aldrig mött något övernaturligt – de har på sin höjd anat eller misstänkt, men aldrig mött eller sett bevis. Men det finns de som kan mer; de som kan göra saker som vanliga mänskor inte tror är sant. De kan göra allt det där som man hör om i sagorna, myterna och legenderna. I vår värld är folkloren levande och sann.

Det finns de som tror, som sett något som de inte kan sätta fingret på men som gjort att de tror. De som har valt att göra sagan till en del av deras världsbild, som tror på häxkonst och trolldom, som väljer att göra folkloren till sin religion. Nyhedniska grupperingar som Wicca och Schamaner samlar dessa New Age-troende i olika lokala och internationella grupperingar. Varje småstad har en ”Hitta dig själv”- kristall och bok affär och miljörörelsen är fullstoppad av nyandliga övervintrade hippies. Bland alla dessa grupperingar finns det de som gått samman för att finna hur magin verkligen kan hjälpa dem och hur de kan bryta ner sina sinnes bojor. Hässleholms Coven är en sådan grupp.

Och sen finns det de som vet: De som samlar kunskap, undersöker, sammanställer, kategoriserar och katalogiserar. Det finns de som samlar på artefakter och kunskap, de som bibehåller det historiska och ser till att det inte förkommer i vetenskapens häxjakt på det som kallas ”övernaturligt och fantasi”. Orden är en sådan grupp.

Här kan ni läsa mer om världen och krönikan.

Rollförslag

Under Höstlegender kommer det att finnas 3 typer av deltagare: Roller inom Hässleholms Coven, Roller inom Orden och Funktionärsroller. Här nedan finns rollförslag för de olika typerna av roller.

Roller inom Hässleholms Coven – Max 13 st, Majoriteten av alla spelare
Dessa roller kommer att vara Häxor, Schamaner, New Ageare, Hippies, Ockultister, galningar, verklighets flyende och andra som kan tänkas dras till en Wicca Coven med en tro på älvfolkets förlovade land Arkadia och den illusion som dragits över våra sinnen av vår moderna världs misstro och förkastan av folktron som fiktion.

Roller inom Orden – Ett fåtal
Man kommer som en cell inom Orden. Cellen kommer att få mer information om hur de ser på välden och vad som är deras uppgift senare. Ni bör besluta er för varför er roll har går med i orden och gärna hur det gått till med.

Funktionärsroller – Några stycken
Vi kommer att behöva en rad funktionärsroller som spelas av funktinärsspelare som vet hur historien som helhet hänger ihop, som kanske spelar flera olika roller, som gör punktinsatser och som hjälper och stjälper spelarnas strävan. Helt enkelt kommer ni att vara delaktiga i en rad scener men inte direkt ha en egen roll. Spelare av dessa roller går gratis på lajvet.

När ni har bestämt er för vilken typ av roll ni vill spela så skriver ni ett kort utkast till den på deltagarblanketten och skickar till oss. Gå in på vårt forum och registrera er, samt skicka ett meddelande till oss så vi kan lägga till er i rätt grupp så ni kan diskutera med era medspelare. När ni fått rollen godkänd och fått den information som ni behöver så är ni hjärtligt välkomna att utveckla rollen närmre, med hjälp av forumdiskussioner och det rollskapningsmaterial som ligger här. Vi kommer dock inte att kräva mer av er än de som ni redan skickat in. Under förberedelsedagen på fredag kommer vi att bygga ut relationer och roller i mer detalj.