Världen

Den värld som Maskeraden utspelar sig i är som vår, men något mörkare, något mer gotisk och något mer ockult. Stämningen vi letar efter är Dark Romantic; en värld där man upplever det vackra i tragedin, det underbara i skräcken och det ljuvliga i smärtan. Världen består av en majoritet av folk som aldrig mött något ockult – de har på sin höjd anat eller misstänkt, men aldrig mött eller sett bevis. Men det finns de som kan mer; de som kan göra saker som vanliga mänskor inte tror är sant. De kan göra allt det där som man hör om i sagorna, myterna och legenderna. I vår värld är folkloren levande och sann.

Och sen finns det de som vet: De som samlar kunskap, undersöker, sammanställer, kategoriserar och katalogiserar. Det finns de som samlar på artefakter och kunskap, de som bibehåller det historiska och ser till att det inte förkommer i vetenskapens häxjakt på det som kallas ”övernaturligt och fantasi”. Ordern är en grupp av sådana människor.

De som är medlemmar av Ordern kallar den bara så och de har vigt sina liv åt att i lönndom sammanställa och insamla så mycket information och artefakter med övernaturligt ursprung som möjligt. De opererar i celler som inte känner till varandra sinsemellan och som är uttryckligen förbjudna att kommunicera med varandra. De flesta har bara en kontakt med sin Prior, den man eller kvinna som introducerat cellens medlemmar för varandra och därmed satt samman dem som en grupp. Priorn är den som cellen rapporterar till och den som ger gruppen uppdrag. Det är sällan man får uppdrag och de är ofta av olika typ. Cellerna är i praktiken relativt autonoma. För att inte omvärlden (både de som arbetar mot allt magiskt och de som vill åt den information som Ordern har) inte skall komma åt mer än nödvändigt om en cell skulle kompromissas så har cellerna uttryckligen förbjudits att kommunicera med varandra eller känna till varandra. Det är även därför som Priorns identitet är okänd för medlemmarna i en cell, bara gruppledaren vet om hur de kan få kontakt med Priorn.

Ordens tecken (eller i alla fall de tecken som Priorn i Norra Europa använder) är en krönt grip. Här är en bild av den symbolen.

Nyligen har Intendenten på Hovdala Slott inbjudit en brokig skara till en maskeradbal i slottsparken. På inbjudningarna som gått ut sitter Ordens märke – ett faktum som bara somliga av de inbjudna vet om. Med inbjudan kom ett kort brev till de som är ordernsmedlemmar:

Mina barn,

Som ni säkert alla redan vet närmar sig valens tid. Vi måste diskutera vad detta innebär för Orderns framtid och för vårt arbete de närmsta åren. Jag kallar er alla till Hovdala Slott för att diskutera dessa frågor. Det kommer att vara en offentlig tillställning för att dölja för resten av orden att vi möts. Yttersta diskretion krävs.

/Prior”

Rollförslag

På Maskeraden på Hovdala kommer det att finnas 4 typer av deltagare: roller inom ordern, roller utom ordern, underhållare och icke spelare. Här nedan finns rollförslag för de olika typerna av roller som är öppna för allmänheten: roller inom ordern och roller utom ordern.

Roller inom ordern - Majoriteten av alla spelare
Man kommer som en cell inom orden. Varje cell beslutar sig för vilken fokus deras cell har: Artefaktsamlare, Monsterjägare, Bokvetare, Spioner/undercover etc. Vidare måste ni besluta er för varför er roll har går med i orden och gärna hur det gått till med.

Roller utom ordern - Ett fåtal
Det kommer att finnas möjlighet att komma som en utomstående. Dessa har ingen vetskap om Orderns existens men har blivit bjudna då de har anknytning till det ockulta på något vis. Exempel: Healers, Hermetiska magiker, Forskare i Parapsykologi, Häxor, Vittnen till ockulta fenomen.

Fyll i ett Gruppformulär med information om gruppen och rollerna. Om det är något hemligt som ni inte vill att de andra spelarna i er grupp skall veta så kontakta arrangörerna via e-post.