Vampyrlajv i Hässleholm, 22 mars 2008.

Med djup sorg i våra hjärtan inbjuder vi Er att deltaga vid Simon Jakobsens jordfästelse.
Simons närmsta tjänare ber er att närvara som ett tecken på den respekt och vördnad som vi känner för denna stora man. Han kommer att begravas med en mindre ceremoni vid Hovdala slottspark och där efter är ni välkomna att gästa den enkla bjudning som kommer att hållas i Ebernesersalen i Hässleholm. För praktiska spörsmål kontakta Karl Edwardsson.

Den store finansmannen och godsherren Simon Jakobsen har gått hädan. Då Simon Jakobsen saknade någon arvinge vid livet, och inte hade någon känd fru eller sambo, står många att vinna ett stycke av kakan. Vem har rätt att ta upp kronan på hans affärsimperium, ärvt och tillbyggt under de senaste 50 åren? Han var en mäktig man med många kontakter inom politiken och näringslivet. Många är det som vill värna om sin del av imperiet.

Eftersom Simon lämnade en ung Frände som den sista av den ädla blodslinje som suttit på tronen över Skånes domäner sedan medeltiden råder en viss instabilitet i det politiska läget inom Skåne Camarillan. Hotet från Sabbat på andra sidan sundet är påtagligare än någonsin förr, och många är de krafter som trycker på från olika håll inom Camarillan även utanför domänerna.

Välkomna till ett levande rollspel satt i Vampire: The masquerade:s värld. Vi kommer att spela ett levande rollspel i två akter där jordfästelsen är en och gravölet/kaffet det andra. I mellan dessa två akter tar vi en paus där deltagare kan ta sig från ett spelställe till ett annat ur rollen (så att vi inte behöver ordna fram ett gäng med limousiner). Detta ger oss också möjlighet att använda pausen för inmundigande av mat och dylika icke-vampyriska spörsmål. Se mer under praktiskt hur vi kommer att gå till väga.