Lajvet kommer att gå av stapeln i Hässleholm den 22 mars från 19.00 tills dess att vi inte vill spela längre. Det kommer att finns två akter med två olika spelplatser; Hovdala Slottspark och Ebernesersalen. Vi träffas 19.00 vid Ebernesersalen för att utgå därifrån. Alla förväntas var i tid så att vi kan ha en förträff och sen åka i samlad trupp till Hovdala.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 100 kronor. För dessa pengar blir ni medlemmar i Hässleholms Interaktiva Förening och får deltaga på arrangemanget. Ni får också avnjuta de tilltugg som finns att tillgå. Dock blir det inte middag eller annan dylik mat. Glöm inte att äta. De som planerar att delta som krönikeroller (dvs spela mellan arrangemangen) måste också betala en Krönikeavgift på 100 kronor. Dessa pengar går till att bekosta de omkostnader för krönikerekvisita och andra kostnader och tid som läggs ner på spel mellan arrangemangen.

Anmälan
Innan ni anmäler er bör ni kontakta arrangörerna via e-post eller telefon. Ni anmäler er genom att skicka ett e-post med följande information till båda arrangörerna:

Personnummer:
Kön:
Förnamn:
Efternamn:
c/o-namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:
Land:
Telenr 1:
Telenr 2:
E-post:
Särskilda upplysningar (allergier/sjukdomstillstånd, särskilda färdigheter ni besitter etc):
Rollönskemål:
Skriv också att ni vill vara med på lajvet och gå med i Skånes Interaktiva Förening, godkänner att vi lagrar er information och delar kontaktinformation med andra spelare, samt att ni går med på arrangörernas regler för arrangemanget.

När vi fått er anmälan kommer vi överens om en passande roll för er. Efter ni fått en roll förväntar vi oss att ni betalar deltagaravgiften på bankgiro 5681-0559, betalningsmottagare Teater Norna. Ange namn på talongen/meddelandet. Om ni inte har betalat innan lajvet kommer ni att debiteras 120 kr på arrangemanget. Om ni inte kan betala på arrangemanget får ni en räkning på 150 kr att betala i efterhand. Några dagar innan själva arrangemanget kommer så er slutgiltiga information med intriger och praktiska spörsmål som inte redan täckts.

Ni måste vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd för att delta på vårt lajv. Inga oanmälda spelare accepteras. Ni måste ha talat med speledarna innan lajvet och fått en rollbekräftelse, annars är ni inte välkomna att delta. Detta då vi har begränsat antal roller.

Att ta med
Ståndsaktig klädsel för utomhus- och inomhusbruk (Framförallt skor som ni kan gå med i slotsparken - det kan vara lite lerigt såhär års, så ni ska försöka unvika att fördärva era finskor och fotleder), samt ett tillbörligt uppträdande förväntas av alla närvarande. I övrigt tar ni med er den rekvisita som er roll skulle kunna tänkas behöva; gåvor, blommor och dokument till exempel. Om ni har bil är det bra att ni meddelar det före så att vi kan beräkna antalet platser vi har att transportera spelare mellan de olika skådeplatserna. Om övernattning behövs ordnas så hör av er i god tid. Det kan finnas en poäng att ta med sovgrejer i sådant fall.

Utskicken
Här finns redan ett första utskick att ladda ner. Ni kommer att få ett andra utskick med er roll så snart ni anmält er och hört av er till spelledarna. Ni kommer att få ett skelett som ni kan bygga er roll från i samarbete med arrangörerna, och några dagar innan lajvet kommer ni att få era slutgiltiga intriger och information.

Här finns det lite filer ni kan ladda ner. Mestadels utskicken men även annat kan tänkas komma upp här.

Första Utskicket - Introduktionen: I stort sätt samma information som på kampanjhemsidan. Det innehåller lite mer detaljerade regler/spel information om att vara vampyr.

Regler: Här ligger reglerna summerade i ett separat dokument.

Tredje Utskicket - Praktiskt: Här är det praktiska detaljerna summerade för er att ladda ner.