Roller på Lajvet

Då detta lajv kommer att vara det första lajvet i krönikan som har många nya roller så har vi beslutat oss för att lägga upp information om den typ av roller/de roller vi letar efter. För att få en överblick av läget så bör ni läsa på krönikesidorna om världen och visionen. Sen anmäler ni er enligt den procedur som beskrivs på praktik-sidorna. Er roll får ni efter diskussion med spelledarna och efter att ni betalt och anmält er. Man förväntas spela en roll som ser ut som man själv gör. Man kan därmed inte spela någon som är mycket äldre eller yngre än en själv.

Anmäl er gärna som grupp om ni vill spela ett kotteri. Men vi kommer inte att godkänna några roller som inte redan finns med i vår värld. Så hör av er, men förvänta er att vi kommer att föra en dialog med er om vilka roller ni kommer att spela. Alla roller kommer nämligen att vara delaktiga i ett intrikat nätverk av intriger och information.

Lediga Roller av de inbjudna till Begravningen.

Från Stockholm
Vladimir Makarov Ventrue Furste
Sofia Makarov Ventrue Primogen
August Wallin Ventrue
Vanessa Fors Ventrue
Eirik Söderberg Nosse Sheriff
Eventuellt fler vid behov.
Samtliga Stockholms vampyrer kan självklart ha tjänare med sig.

Ockult sällskap från Kalmar.
Bestående av tre vampyrer: Anna Gudmundsson, Olivia Giovanni och James Foreman. Även eventuella tjänare.

Andra
Ett fåtal uppsatta vampyrer från Europa som har anknytning till Simon Jakobsen.
Människor som levt i Simons direkta närhet. Kontakta oss för information eller förslag.