Världen

Spelet utspelar sig i White Wolfs värld beskriven i Vampire: The Masquerade. Världen är modifierad på flera sätt och i princip är bara grunderna i spelen de samma. Personer ur rollspelet är inte de samma som tvunget existerar i det spel vi vill uppnå. För att konkretisera kan sägas att Brujah Justicars namn i vår värld nödvändigtvis inte är det samma som ni kan hitta i en bok. Här kommer beskrivas lite kortfattat hur världen runt vampyrerna i spelat ser ut.
Danmarks östra delar inklusive Köpenhamn är under Sabbatens kontroll, I Kalmar finns en liten koloni av Camarilla vampyrer, i Stockholm och Mälardalen finns en stark och gammal Camarilla, styrt av ett mäktigt kotteri. I de andra delarna av Sverige finns det en handfull vampyrer men inte i någon sammanslutning eller som skapar något kring sig, åtminstone inget som ryktas om i Skåne.

Personer i kampanjen

De personer som finns med i spelet från början är de karaktärer vi skrivet spelet för. Om nya spelare introduceras i spelet av oss kan det vara för ett eller några få arrangemang, inga direkt permanenta spelare kommer tillkomma i kampanjen om inte spelet kräver det. Spelare får gärna introducera nya spelare som deras ghouls eller en kontakt, om de ska finnas innan första arrangemanget måste vi veta det innan, om de tillkommer kan vi tillsammans diskutera om det är lämpligt. Självklart kan de andra spelarnas karaktärer ha något emot att nya tjänare skapas. Alla som ska tillkomma ska ”godkännas” av oss, se dock inte detta som ett stort hinder, vi ser inte på någon som ovälkommen till våra spel. Dock ska det tagas i akt att vi inte lägger ner krut på att skapa intriger för personers ghouls, utan de spelare som bjuds in av spelare får klara sig med de intriger som andra spelare delar med sig av. Där har den spelare som bjuder in ett ansvar för den nya spelaren.

Persongalleri
En kort sammanfattning av de vampyrer som finns i Skåne eller har en sådan koppling att alla känner till dem. Beskrivningen är allmän och kan så klart skiljas hur du uppfattar personen utifrån din bakgrund. Information om vem som spelar roller finns också i de flesta fall.

Michael Ubbesen – Sökaren
Brujah
En gammal snapphane som blivit akademiker. Stort inflytande på Lunds Universitet och bland vissa dissidenter i den mänskliga världen. Skapad av Brujah primogen från Stockholm. Sedan gammalt är de två Brujahs som finns i Skåne rivaler även de har samma skapare.
Spelas av Peter Ahlqvist

Filip Ekstrand – Förvaltaren Skickad
Brujah
Svensk soldat från 1650-talet som slog sig ner runt 1670 och började förvalta sin skapares egendomar i Skåne efter svenskarnas maktövertagande. Har sedan dess haft starka band med Stockholm.
Spelas av Johan Andersson

Stefan Groth – Den klanlösa
Caitiff
En klanlös som presenterade sig för fursten Porse i början av 1840-talet. Stefan introducerades för de andra i Skåne av Michael Ubbesen. Stefan har ett närma samarbete med Ubbesen och även han akademiska kontakter.
Spelas av Simon Brunström

Leonora Sophie Ulfeldt - Festens Centrum
Toreador
Den vampyr som varit längst i Skåne; enda sen 1600-talet. En kraftfull äldre vampyr som är väldigt respekterad och som styr till viss del över statusen bland vampyrerna.
Spelas av Louise Kjær

Hans Derek – Konsthandlaren
Toreador
Leonoras sedan 1945 frisläppta barn. Hans konstimperium är väldigt stort med internationella kontakter. Det ryktas att alla konstaffärerna inte är helt lagliga.
Spelas av Max Scott

Anders Järv – Den sociala kameljonten
Malkavian
Infödd skåning som funnits i Skåne sedan slutet av 1700-talet. Har inte varit aktiv och drivande i rådet. Vissa elaka rykten säger att han är väldigt farlig, men han ger ett lugnt och kontrollerat intryck.
Spelas av Patrick Herbst

Pjotr Fjodorovna - Snoken
Nosferatu
Pjotr har rötter i Ryssland men har varit i Skåne sedan 1822. Som bördig av Nosferatu klanen är han en som vet det mesta som sker, men allt har sitt pris.
Spelas av Morgan Jarl

Pål skytt – Väktaren
Gangrel
Pål är en 1700-tals vampyr som var gamla furstens Knut Porse närmaste man. I tiden då fursten styrde vakade Skytt över hans ägor.
Spelas av Olle Karlsson

Simon Jakobsen- Den mördade
Ventrue
Denna Ventrue är barnbarn till den mäktiga fursten. Han var en viktig del i rådet och var en av de mest drivande och var värd för många rådsmöten. Han bodde på Hovdala Slott som tillhanda hölls av Karl Edwarsson som fortfarande styrde över Porses tillgångar.

Caroline Sparre – Arvtagerskan
Ventrue
Hon är det barn som Simon Jakobsen lämnade efter sig. Som skapad i slutat av åttiotalet är hon den yngsta vampyren men arvtagare till de mäktigaste vampyrresurserna i Skåne.
Spelas av Anna Karlsson

Karl Edwardsson – Den eviga tjänaren
Ventrue Ghoul
I tiden innan furstens försvinnande var Edwardsson Porses högra hand; mycket kontakt med fursten skedde via honom. Denna ghoul fanns vid furstens sida redan när de första vampyrerna kom till Skåne. Självklart fanns fler tjänare kring fursten men de byttes ut efterhand, men Edwarsson fanns alltid kvar. Efter Porses försvinnande tjänade Edwarsson Simon Jakobsen och efter hans försvinnande bjöds Caroline Sparre till Hovdala för att försöka mantla ansvaret som den sista Ventruen som finns i Skåne.
Spelas av Dennis Kristoffersson

Knut Porse – Den försvunna makten
Ventrue
Knut Porse styrde Skåne med järnhand - när de nu levande äldsta vampyrerna först kom till Skåne var han redan furste här. Knut krävde tre droppar blod i en kalk av alla vampyrer som kom till hans domäner. Fursten tros ha styrt i Skåne sedan medeltiden. Skåne har alltid setts som ett Camarilla territorium dock styrde inte Porse i traditionell Camarilla-anda. Fursten hade ingen primogen, sheriff eller elysium. Porses ord var lag och inget annat spelade någon roll. Dock var Skåne tryggt och vampyrerna som levde där kunde styra väldigt mycket över sina egna öden utan att någon furste la sig i. Porse styrde sitt imperium från sitt hem på Hovdala. Hans finansiella medel var enorma och de sköttes av hans tjänare Karl Edwardsson.