Visionen

Vår vision av krönikan Natt över Skåne är en serie evenemang för en tight kärna spelare som tillsammans gestaltar en grupp av vampyrer och deras strävan att leva tillsammans med sina Fränder i natten. ”Den personlig upplevelsen av vampyrlivet” är temat för krönikan och vi vill att spelarna försöker leva sig in i hur rollen skulle tänka och känna snarare än att tänka som spelare. Inga ”jag vet vad jag ska göra för då får jag makt” är önskade, utan snarare då ”om jag kan få igenom detta kan jag få den makt som min roll behöver för ett specifikt syfte” eller dylikt. Vi söker rollmotiverat spel snarare än spelarmotiverat. Att försöka sätta sig in i situationen och relationerna till de andra är kärnan i vår vision. Vi har valt att se spelet på tre nivåer: Det politiska, det personliga och det som är i relation till mänskligheten. Vi ser gärna att ni tänker lite på hur er roll ställer sig i förhållande till dessa olika delar. För att ni skall förstå mer vad vi menar har vi skrivit en liten beskrivning av nivåerna:

Det politiska
Med denna nivå menar vi det politiska spelet mellan vampyrerna i Skåne. Vad är rollens inställning till de andra och deras position? Vad vill de göra och varför? Hur ser de på den nuvarande situationen och dess framtida utveckling? Vad är den personliga upplevelsen rollen har av detta?

Det personliga
Här talar vi om det liv som oftast inte kommer till ytan vid vampyrlajv; det där roller möter varandra och umgås mellan arrangemang, där de personliga relationen till andra roller kommer fram. Kärleksaffärer, fiendeskap, lojalitet, passion, lust, romantik, svartsjuka, avundsjuka, nyfikenhet etc etc etc. Vilka relationer vill ni ha? Till vem? Vad vill ni uppleva som skulle kunna vara i rollernas personliga sfär? Vilka typer av relationer och till vilken typ av folk vill ni ha? Till andra vampyrer, ghouls, dödliga? Släktingar; i döden och i livet?

Relationer till den mänskliga världen
Här vill vi att ni tänker er in i exakt vilken form av relationer till mänskligheten ni vill ha. Vilken form av kontakter och allierade och fiender och resurser har ni? Vem är dessa kontakter? Var ligger dessa resurser? Hur kom ni över dem och vad var svårigheterna? Var specifik och besluta med spelledarna vad som gäller

Om vi kan blanda alla dessa nivåer och varje spelare får en personlig relation till dem under krönikan så tror vi att vi kan uppleva något utöver det vanliga. Att spelare spelar mellan större arrangemang är inte bara uppmuntrat utan också ett sätt att uppnå mer djup i relationerna inom alla tre nivåerna.

Planer för kampanj
Vår vision är att det spel vi har skrivet och de bakgrunder vi skapat ska ges liv på våra träffar och förhoppningsvis även överaska oss som skapat grunden. Efter första arrangemanget hoppas vi att spelare vill och kan driva på spelet genom att spela mellan större arrangemang och gärna göra egna mötesplatser för spel. Vi känner att det naturliga är om spelarnas karaktärer står som inbjudare till möten. Självklart kan vi hjälpa till med praktiska saker som tillkommer. Att spela mot kontakter man har eller skapar är något som vi gärna ser. Hur länge kampanjen fortsätter beror helt på hur kul vi har tillsammans.

Etik och spel
De som spelar i krönikan Natt över Skåne förväntas att ta ett stort ansvar som spelare för sina roller och deras handlingar. Vi ser helst att man spelar för dramat snarare än rollen. Med detta menar vi att det är bättre att spela så att alla njuter av det än för rollens bästa. Detta kan tyckas vara i konflikt med vår vision om den personliga upplevelsen av vampyrism, men det handlar inte om att handla ologiskt som roll, utan snarare att spela för att dramat skall föras vidare så att man kan uppleva mer. Som exempel bör man ju inte gömma sig och aldrig komma fram, vilket skulle vara lätt, om man får problem, utan snarare gömma sig och sen råka göra liv ifrån sig så att någon hittar en. Att mer spel är skojigare än mindre är väl uppenbart, men det handlar självfallet om kvalitet också. Att hitta saker och händelser som ger andra en bra upplevelse är att eftersträva. Att ta ansvar för sina handlingar innebär också att man inte lättvindigt avrättar någon eller avslutar en relation till någon man känt länge utan en stor anledning. Men att gå in i stora känsloyttringar med slitningar och stort drama är aldrig fel. Ta hand om varandra och skada ingen i eller utanför spelet. Håll kommunikation ur rollen till ett absolut minimum under spel. Använd någon lämplig fras för att kommunicera att något är ur spelet – off lajv fungerar bra – men gör det inte om ni inte absolut måste.

Spelledarnas roll.
Bägge spelledarna har roller som fungerar som alla andras roller på våra arrangemang, men självklart kan du prata med oss om saker rörande spelet under tiden för våra arrangemang om det är nödvändigt. Mellan våra träffar får ni gärna ta kontakt med oss rörande er roll eller för att spela mot spelledarpersoner eller för att skapa nya kontakter. Om ni spelar mellan arrangemang får ni gärna berätta det för oss. När spelledarna är i spel kan vi självklart tala om saker som rör spelet utanför våra roller, då kan det inte vara rimligt att tjuvlyssna med krafter eller liknande. Under spelet talar ni med Dennis hellre än Morgan om ni har frågor om något.

Regler
Vårt spel har en del regler, dock så få som vi tycker är möjligt. Det finns en hel del regler som vi satt upp som vi inte är med här, men här är grunden i hur vi tänkter oss spelet. Enkelt och okomplicerat - med regler som främjer drama. Inga konstiga ospelbara saker vill vi skall förekomma på våra arrangemang.

Krafter
Användandet av krafter görs genom att kraften beskrivs för spelaren och spelas ut om det är en kraft som kräver det. Vi har valt ett system där krafterna alltid fungerar men gett flertalet krafter en kostnad i blod. Alltid innan beskrivningen sägs Kraft. Några exempel ”Kraft, order sitt”, ”Kraft, du känner dig paranoid i tio minuter” eller ”Kraft, skrämma du flyr och undviker mig i tio minuter”. Allt eftersom spelare lärt känna olika kraft kan självklart kortare beskrivningar användas – exempel ”Kraft skrämma” och då vet spelare vad det innebär.

Tecken
Vi har tagit bort flertalet av de tecken som vanligen används i lajv. Tecknet för osynlighet visas med händerna korsade över bröstet och ett antal fingrar upp om tio fingrar visas är inte personen bara osynlig utan även omatrealiserad så om de öppnar en dörr eller liknande ska det ignoreras. Vårt off-lajv tecken är en knuten hand ovanför huvudet och kan användas om man talar med en spelledare i en större lokal för att visa att det faktiskt inte är karaktärerna som talar. Fler tecken kan tillkomma om det behÖvs.