Här kan ni ladda ner rollmaterial att använda när ni skapar roller till Lajv.

Att_skapa_en_roll
Personlighetstrefoten-guide
Gestaltutvecklingsguide
Relationsmaltavlan-guide
Statusspelsguide

Rollformulär och dylikt:
Rollformulär-lajv
Personlighetstrefoten
Relationsmåltavlan